ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 68 produktů
Aktuální strana 2 z 4

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60670-23
Kat. čís.: 83807
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518974)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 518973)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024  
  
ČSN EN 60670-24
Kat. čís.: 94190
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 518084)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2023  
  
ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2
Kat. čís.: 513052
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513232)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 61537 ed. 2
Kat. čís.: 79196
Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems
Třídící znak: 370400Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62275 ed. 3
Kat. čís.: 512004
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
Cable management systems - Cable ties for electrical installations
Třídící znak: 370510Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61535 ed. 2
Kat. čís.: 512000
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
Třídící znak: 370535Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62444
Kat. čís.: 95701
Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Cable glands for electrical installations
Třídící znak: 370540Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61914 ed. 3
Kat. čís.: 515315
Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Cable cleats for electrical installations
Třídící znak: 370550Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61914 ed. 2
Kat. čís.: 500576
Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Cable cleats for electrical installations
Třídící znak: 370550Datum vydání: 01.08.2016Datum zrušení: 10.11.2024 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515316)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022Datum zrušení:  10.11.2024 
  
ČSN EN 50520 ed. 2
Kat. čís.: 512366
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
Třídící znak: 370560Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514536)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 60998-1 ed. 2
Kat. čís.: 72084
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 72085
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 72086
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 72087
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78690)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 60998-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 74957
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení
Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60943
Kat. čís.: 60365
Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky
Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment, in particular for terminals
Třídící znak: 370677Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60999-1 ed. 2
Kat. čís.: 61168
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
Třídící znak: 370680Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60999-2
Kat. čís.: 69974
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
Třídící znak: 370680Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2
Kat. čís.: 508495
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky
High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations
Třídící znak: 370921Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516078)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2022  
  
ČSN EN 61534-1 ed. 2
Kat. čís.: 89682
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky
Powertrack systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 371500Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96367)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514297)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514061)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
První strana Předchozí strana  2 3 4  Další strana >>