ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 69 produktů
Aktuální strana 2 z 4

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60670-23
Kat. čís.: 83807
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60670-1
Kat. čís.: 73939
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.10.2005Datum zrušení: 09.04.2023 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 93853)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  09.04.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85849)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010Datum zrušení:  09.04.2023 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513054)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  09.04.2023 
  
ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2
Kat. čís.: 513052
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513232)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 60670-21
Kat. čís.: 80203
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61537 ed. 2
Kat. čís.: 79196
Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems
Třídící znak: 370400Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62275 ed. 2
Kat. čís.: 98469
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
Cable management systems - Cable ties for electrical installations
Třídící znak: 370510Datum vydání: 01.01.2016Datum zrušení: 29.11.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510150)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020Datum zrušení:  01.05.2021 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 512005)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021Datum zrušení:  29.11.2022 
  
ČSN EN IEC 62275 ed. 3
Kat. čís.: 512004
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
Cable management systems - Cable ties for electrical installations
Třídící znak: 370510Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61535 ed. 2
Kat. čís.: 512000
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
Třídící znak: 370535Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61535
Kat. čís.: 85786
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
Třídící znak: 370535Datum vydání: 01.05.2010Datum zrušení: 20.11.2022 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 92750)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2013Datum zrušení:  20.11.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510151)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  01.05.2021 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 512001)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021Datum zrušení:  20.11.2022 
  
ČSN EN 62444
Kat. čís.: 95701
Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Cable glands for electrical installations
Třídící znak: 370540Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61914 ed. 2
Kat. čís.: 500576
Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Cable cleats for electrical installations
Třídící znak: 370550Datum vydání: 01.08.2016Datum zrušení: 10.11.2024 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515316)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022Datum zrušení:  10.11.2024 
  
ČSN EN IEC 61914 ed. 3
Kat. čís.: 515315
Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Cable cleats for electrical installations
Třídící znak: 370550Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50520 ed. 2
Kat. čís.: 512366
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
Třídící znak: 370560Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514536)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 50520
Kat. čís.: 85828
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
Třídící znak: 370560Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 14.09.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512367)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021Datum zrušení:  14.09.2023 
  
ČSN EN 60998-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 74957
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení
Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 72085
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 72086
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60998-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 72087
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78690)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 60998-1 ed. 2
Kat. čís.: 72084
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370670Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60943
Kat. čís.: 60365
Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky
Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment, in particular for terminals
Třídící znak: 370677Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  2 3 4  Další strana >>