ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA


Vyhovuje 100 produktů
Aktuální strana 1 z 5

Další strana >>

ČSN EN ISO 17523
Kat. čís.: 500943
Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty
Health informatics - Requirements for electronic prescriptions
Třídící znak: 980002Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13940
Kat. čís.: 500616
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče
Health informatics - System of concepts to support continuity of care
Třídící znak: 980006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13609-1
Kat. čís.: 74896
Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat
Health informatics - Messages for maintenance of supporting information in healthcare systems - Part 1: Updating of coding schemes
Třídící znak: 980010Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11073-30200
Kat. čís.: 74679
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 30200: Transport profile - Cable connected
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99538)Cena: 479 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
ČSN EN ISO 11073-30300
Kat. čís.: 74681
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 30300: Transport profile - Infrared wireless
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-20101
Kat. čís.: 74682
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 20101: Application profiles - Base standard
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-20601
Kat. čís.: 501137
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny
Health informatics - Personal health device communication - Part 20601: Application profile - Optimized exchange protocol
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10419
Kat. čís.: 500938
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa
Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10424
Kat. čís.: 500939
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10424: Device specialization - Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505577)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 11073-10408
Kat. čís.: 88408
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr
Health informatics - Personal health device communication - Part 10408: Device specialization - Thermometer (ISO/IEEE 11073-10408:2010)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10471
Kat. čís.: 88409
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity
Health Informatics - Personal health device communication - Part 10471: Device specialization - Independant living activity hub (ISO/IEEE 11073-10471:2010)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10407
Kat. čís.: 88411
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku
Health informatics - Personal health device communication - Part 10407: Device specialization - Blood pressure monitor (ISO/IEEE 11073-10407:2010)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10404
Kat. čís.: 88412
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr
Health informatics - Personal health device communication - Part 10404: Device specialization - Pulse oximeter (ISO/IEEE 11073-10404:2010)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10415
Kat. čís.: 88455
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah
Health informatics - Personal health device communication - Part 10415: Device specialization - Weighing scale (ISO/IEEE 11073-10415:2010)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10417
Kat. čís.: 503154
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy
Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10418
Kat. čís.: 95450
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR
Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505578)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 11073-10102
Kat. čís.: 95451
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10427
Kat. čís.: 505198
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče
Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10103
Kat. čís.: 95263
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10441
Kat. čís.: 502286
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému
Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5  Další strana >>