ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA


Vyhovuje 101 produktů
Aktuální strana 4 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 21549-6
Kat. čís.: 85864
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data
Health informatics - Patient heathcard data - Part 6: Administrative data
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21549-2
Kat. čís.: 97206
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty
Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: Common objects
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21549-4
Kat. čís.: 97207
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data
Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical data
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21549-3
Kat. čís.: 97208
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data
Health informatics - Patient healthcard data - Part 3: Limited clinical data
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21549-1
Kat. čís.: 93938
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura
Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: General structure
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21549-5
Kat. čís.: 500613
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data
Health informatics - Patient healthcard data - Part 5: Identification data
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21549-7
Kat. čís.: 502284
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě
Health informatics - Patient healthcard data - Part 7: Medication data
Třídící znak: 981026Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO/HL7 27931
Kat. čís.: 87602
Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče
Data Exchange Standards - Health Level Seven Version 2.5 - An application protocol for electronic data exchange in healthcare environments
Třídící znak: 981027Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO/HL7 27951
Kat. čís.: 89990
Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání
Health informatics - Common terminology services, release 1
Třídící znak: 981028Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO/HL7 27932
Kat. čís.: 89991
Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání
Data Exchange Standards - HL7 Clinical Document Architecture, Release 2
Třídící znak: 981029Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 27953-1
Kat. čís.: 90774
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků
Health informatics - Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance - Part 1: Framework for adverse event reporting
Třídící znak: 981030Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 27953-2
Kat. čís.: 90775
Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení
Health informatics - Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance - Part 2: Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR
Třídící znak: 981030Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11073-10421
Kat. čís.: 92361
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10421: Device specialization - Peak expiratory flow monitor (peak flow)
Třídící znak: 981031Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10472
Kat. čís.: 92362
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby
Health Informatics - Personal health device communication - Part 10472: Device specialization - Medication monitor
Třídící znak: 981031Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10420
Kat. čís.: 92364
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla
Health informatics - Personal health device communication - Part 10420: Device specialization - Body composition analyzer
Třídící znak: 981031Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-30400
Kat. čís.: 92366
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 30400: Interface profile - Cabled Ethernet
Třídící znak: 981031Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11238
Kat. čís.: 506170
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances
Třídící znak: 981032Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11239
Kat. čís.: 92357
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging
Třídící znak: 981033Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11240
Kat. čís.: 92363
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement
Třídící znak: 981034Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11615
Kat. čís.: 504771
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information
Třídící znak: 981035Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6  Další strana >>