ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA


Vyhovuje 101 produktů
Aktuální strana 5 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13119
Kat. čís.: 94439
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata
Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata
Třídící znak: 981037Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 14265
Kat. čís.: 95116
Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací
Health Informatics - Classification of purposes for processing personal health information
Třídící znak: 981038Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18104
Kat. čís.: 95244
Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech
Health informatics - Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems
Třídící znak: 981039Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12052
Kat. čís.: 503762
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat
Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management
Třídící znak: 982001Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ENV 12612
Kat. čís.: 58739
Zdravotnická informatika - Zprávy elektronické výměny administrativních informací ve zdravotnictví
Medical informatics - Messages for the exchange of healthcare administrative information
Třídící znak: 982004Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12967-1
Kat. čís.: 89288
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko
Health informatics - Service architecture - Part 1: Enterprise viewpoint
Třídící znak: 982006Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12967-3
Kat. čís.: 89286
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko
Health informatics - Service architecture - Part 3: Computational viewpoint
Třídící znak: 982006Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12967-2
Kat. čís.: 89287
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko
Health informatics - Service architecture - Part 2: Information viewpoint
Třídící znak: 982006Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1064+A1
Kat. čís.: 78825
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie
Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
Třídící znak: 982008Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1068
Kat. čís.: 74663
Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů
Health informatics - Registration of coding systems
Třídící znak: 982009Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12251
Kat. čís.: 86318
Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem
Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
Třídící znak: 982012Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CR 14301
Kat. čís.: 65890
Zdravotnická informatika - Koncepce zabezpečení komunikace ve zdravotní péči
Health informatics - Framework for security protection of healthcare communication
Třídící znak: 982015Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CR 14302
Kat. čís.: 65889
Zdravotnická informatika - Koncepce požadavků na zabezpečení intervalově připojených zařízení
Health informatics - Framework for security requirements for intermittently connected devices
Třídící znak: 982016Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21298
Kat. čís.: 502419
Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role
Health informatics - Functional and structural roles
Třídící znak: 982017Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25237
Kat. čís.: 502288
Zdravotnická informatika - Pseudonymizace
Health informatics - Pseudonymization
Třídící znak: 982020Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 27799
Kat. čís.: 506770
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002
Třídící znak: 982021Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 25238
Kat. čís.: 86192
Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software
Health informatics - Classification of safety risks from health software
Třídící znak: 982022Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21091
Kat. čís.: 93028
Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity
Health informatics - Directory services for healthcare providers, subjects of care and other entities
Třídící znak: 982023Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13120
Kat. čís.: 93478
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)
Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML)
Třídící znak: 982024Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 27789
Kat. čís.: 94004
Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů
Health informatics - Audit trails for electronic health records
Třídící znak: 982025Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6  Další strana >>