ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA


Vyhovuje 101 produktů
Aktuální strana 2 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11073-10417
Kat. čís.: 503154
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy
Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10418
Kat. čís.: 95450
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR
Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505578)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 11073-10102
Kat. čís.: 95451
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10427
Kat. čís.: 505198
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče
Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10103
Kat. čís.: 95263
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10441
Kat. čís.: 502286
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému
Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-00103
Kat. čís.: 502285
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled
Health informatics - Personal health device communication - Part 00103: Overview
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10442
Kat. čís.: 502287
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta
Health informatics - Personal health device communication - Part 10442: Device specialization - Strength fitness equipment
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11073-10406
Kat. čís.: 92448
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10406: Device specialization - Basic electrocardiograph (ECG) (1- to 3-lead ECG)
Třídící znak: 980014Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14822-1
Kat. čís.: 75005
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled
Health informatics - General purpose information components - Part 1: Overview
Třídící znak: 980015Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14822-2
Kat. čís.: 75006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití
Health informatics - General purpose information components - Part 2: Non-clinical
Třídící znak: 980015Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14822-3
Kat. čís.: 75007
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití
Health informatics - General purpose information components - Part 3: Clinical
Třídící znak: 980015Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12435
Kat. čís.: 76510
Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví
Health informatics - Expression of results of measurements in health sciences
Třídící znak: 980016Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16278
Kat. čís.: 500509
Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka
Health informatics - Categorial structure for terminological systems of human anatomy
Třídící znak: 980018Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10781
Kat. čís.: 98828
Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015)
Health Informatics - HL7 Electronic Health Records-System Functional Model, Release 2 (EHR FM)
Třídící znak: 980019Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21090
Kat. čís.: 88208
Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu
Health Informatics - Harmonized data types for information interchange (ISO 21090:2011)
Třídící znak: 980020Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22600-3
Kat. čís.: 96636
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace
Health informatics - Privilege management and access control - Part 3: Implementations
Třídící znak: 980023Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22600-2
Kat. čís.: 96637
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely
Health informatics - Privilege management and access control - Part 2: Formal models
Třídící znak: 980023Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22600-1
Kat. čís.: 96638
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu
Health informatics - Privilege management and access control - Part 1: Overview and policy management
Třídící znak: 980023Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 22857
Kat. čís.: 96556
Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů
Health informatics - Guidelines on data protection to facilitate transborder flow of personal health data
Třídící znak: 980024Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6  Další strana >>