ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 4 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16974
Kat. čís.: 501333
Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení
Conveyor belts - Indentation rolling resistance related to belt width - Requirements, testing
Třídící znak: 260406Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 26 0605
Kat. čís.: 15274
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst
Continuous mechanical handling equipment. Safety code for belt conveyors. Examples for guarding of nip points
Třídící znak: 260605Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 26 0606
Kat. čís.: 15275
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků
Continuous mechanical handling equipment. Safety code for belt conveyors. Examples for protektion of pinch points on idlers
Třídící znak: 260606Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 26 0607
Kat. čís.: 15921
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst
Continuous mechanical handling equipment. Safety code for conveyors and elevators with chain-elements. Examples for guarding of nip points
Třídící znak: 260607Datum vydání: 01.04.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 26 0608
Kat. čís.: 15923
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými prostředky nebo unašeči nákladu. Příklady ochrany proti úrazům unašeči nákladu
Continuous mechanical handling equipment. Chain conveyors with bearing devices or load carriers. Examples of protection against injuries by load carriers
Třídící znak: 260608Datum vydání: 01.04.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 1537
Kat. čís.: 28648
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Válečky
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Troughed belt conveyors (other than portable conveyors). Idlers
Třídící znak: 261102Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 4123
Kat. čís.: 28649
Pásové dopravníky. Pružné kotouče dopadových válečků a disky spodních válečků. Základní rozměry
Belt conveyors. Impact rings for carrying idlers and discs for return idlers. Main dimensions
Třídící znak: 261135Datum vydání: 01.04.1993    Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 1816
Kat. čís.: 28726
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot a jednotlivých břemen. Elektrobubny pásových dopravníků. Základní parametry
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials and unit loads. Belt conveyors. Basic characteristics of motorized driving pulleys
Třídící znak: 261151Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 1536
Kat. čís.: 28691
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Bubny
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Troughed belt conveyors (other than portable conveyors). Belt pulleys
Třídící znak: 261313Datum vydání: 01.05.1993    Cena: 62 Kč
  
ČSN 26 2001
Kat. čís.: 16576
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. Třídění
Contunious mechanical handling equipment. Bucket and other elevators. Classification
Třídící znak: 262001Datum vydání: 01.09.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 26 2008
Kat. čís.: 15004
Svislé korečkové elevátory. Základní parametry a rozměry
Vertical bucket elevators. General characteristics and dimensions
Třídící znak: 262008Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO/TR 9172
Kat. čís.: 28934
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihu
Continuous mechanical handling. Safety code for screw conveyors - Examples for guard trapping and shearing points
Třídící znak: 262801Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 1050
Kat. čís.: 28931
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Screw conveyors
Třídící znak: 262808Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 26 3007
Kat. čís.: 15082
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrů
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Belt conveyors. Series of basic parameters and dimensions
Třídící znak: 263007Datum vydání: 01.11.1993    Cena: 32 Kč
  
ČSN ISO 1535
Kat. čís.: 28692
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Dopravní pásy
Belt conveyors. General technical requirements bulk materials. Troughed belt conveyors (other than portable conveyors). Belts
Třídící znak: 263009Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 26 3016
Kat. čís.: 25971
Pásové dopravníky. Zkoušení
Třídící znak: 263016Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 5048
Kat. čís.: 15941
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil
Continuous mechanical handling equipment. Belt conveyors with carrying idlers. Calculation of operating power and tensile forces
Třídící znak: 263102Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99653)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN ISO 2406
Kat. čís.: 28650
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční požadavky
Continuous mechanical handling equipment. Mobile and portable conveyors. Constructional specifications
Třídící znak: 263211Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 2109
Kat. čís.: 28651
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty
Continuous mechanical handling equipment. Light duty belt conveyors for loose bulk materials
Třídící znak: 263213Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 2140
Kat. čís.: 28932
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Článkové dopravníky
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Apron conveyors
Třídící znak: 263508Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>