ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 12 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 26 9314
Kat. čís.: 23034
Plastové přepravky. Metoda zkoušení stability stohu
Třídící znak: 269314Datum vydání: 01.11.1987    Cena: 62 Kč
  
ČSN 26 9315
Kat. čís.: 23035
Plastové přepravky. Metoda ověření ochranné schopnosti přepravek na láhve
Třídící znak: 269315Datum vydání: 01.11.1987    Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 830
Kat. čís.: 60202
Kontejnery - Slovník
Freight containers - Vocabulary
Třídící znak: 269339Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 9340
Kat. čís.: 2350
Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Společná ustanovení
ISO freight containers series 1. Specification and testing. Basic regulations
Třídící znak: 269340Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 668
Kat. čís.: 97055
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings
Třídící znak: 269341Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 501667)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
Změna  : Amd.2 (Katalogové číslo: 501668)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN EN ISO 6346
Kat. čís.: 515516
Nákladní kontejnery - Kódování, identifikace a značení
Freight containers - Coding, identification and marking
Třídící znak: 269342Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1496-1
Kat. čís.: 501861
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití
Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purposes
Třídící znak: 269343Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 9344 - ISO 1161
Kat. čís.: 23037
Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky
Containers ISO series 1. Corner fittings
Třídící znak: 269344Datum vydání: 01.01.1992  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 81077)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2008  
  
ČSN ISO 3874
Kat. čís.: 56866
Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace
Series 1 freight containers - Handling and securing
Třídící znak: 269345Datum vydání: 01.09.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 3 (Katalogové číslo: 75860)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
Změna  : Amd. 4 (Katalogové číslo: 81011)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2008  
  
Změna  : Amd.1+Amd.2 (Katalogové číslo: 65953)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
ČSN 26 9346
Kat. čís.: 23039
Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C
The universal containers series 3. The types 3A and 3C
Třídící znak: 269346Datum vydání: 01.09.1989    Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 1496-2
Kat. čís.: 84259
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery
Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 2: Thermal containers
Třídící znak: 269347Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1496-5
Kat. čís.: 15329
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem
Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 5: Platform and platform-based containers
Třídící znak: 269350Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Amd.1+Amd.2 (Katalogové číslo: 53143)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19497)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.1996  
  
ČSN ISO 18185-1
Kat. čís.: 81005
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol
Freight containers - Electronic seals - Part 1: Communication protocol
Třídící znak: 269351Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18185-2
Kat. čís.: 81006
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky
Freight containers - Electronic seals - Part 2: Application requirements
Třídící znak: 269351Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18185-4
Kat. čís.: 81007
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat
Freight containers - Electronic seals - Part 4: Data protection
Třídící znak: 269351Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18185-5
Kat. čís.: 81008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva
Freight containers - Electronic seals - Part 5: Physical layer
Třídící znak: 269351Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18185-3
Kat. čís.: 80022
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí
Freight containers - Electronic seals - Part 3: Environmental characteristics
Třídící znak: 269351Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18186
Kat. čís.: 90883
Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek
Freight containers - RFID cargo shipment tag system
Třídící znak: 269352Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 9354
Kat. čís.: 23041
Kontejnery. Základní třídění
Třídící znak: 269354Datum vydání: 01.09.1988    Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 1496-3
Kat. čís.: 19820
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály
Series 1 freight containers. Specification and testing. Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk
Třídící znak: 269355Datum vydání: 01.07.1996  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 80023)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2008  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85184)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16  Další strana >>