ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 14 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12641-2
Kat. čís.: 509693
Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy
Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum requirements for curtainsiders
Třídící znak: 269376Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12641-1
Kat. čís.: 509694
Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky
Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements
Třídící znak: 269376Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12406
Kat. čís.: 59109
Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky
Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and general requirements
Třídící znak: 269377Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12410
Kat. čís.: 59108
Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy A - Rozměry a všeobecné požadavky
Swap bodies - Thermal swap bodies of Class A - Dimensions and general requirements
Třídící znak: 269378Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13044-1
Kat. čís.: 88627
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci
Intermodal Loading Units - Marking - Part 1: Markings for identification
Třídící znak: 269379Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95521)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2014  
  
ČSN EN 13044-2
Kat. čís.: 88628
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici
Intermodal Loading Units - Marking - Part 2: Markings of swap bodies related to rail operation
Třídící znak: 269379Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13044-3
Kat. čís.: 88629
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici
Intermodal Loading Units - Marking - Part 3: Markings of semitrailers related to rail operation
Třídící znak: 269379Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12522-1
Kat. čís.: 58419
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby
Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals - Part 1: Service specification
Třídící znak: 269380Datum vydání: 01.02.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12522-2
Kat. čís.: 58420
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby
Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals - Part 2: Provision of service
Třídící znak: 269380Datum vydání: 01.02.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 840-3
Kat. čís.: 510547
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 840-4
Kat. čís.: 510548
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 840-5
Kat. čís.: 510549
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody
Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 840-6
Kat. čís.: 510550
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 840-1
Kat. čís.: 510545
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512073)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN 840-2
Kat. čís.: 510546
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
Třídící znak: 269381Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12574-3
Kat. čís.: 502509
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky
Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements
Třídící znak: 269382Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12574-1
Kat. čís.: 502510
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení
Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity up to 10 000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket lifting device - Dimensions and design
Třídící znak: 269382Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12574-2
Kat. čís.: 502511
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení
Stationary waste containers - Part 2: Performance requirements and test methods
Třídící znak: 269382Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13071-3
Kat. čís.: 509040
Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections
Třídící znak: 269383Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13071-2
Kat. čís.: 508525
Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems
Třídící znak: 269383Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  14 15 16  Další strana >>