ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 309 produktů
Aktuální strana 7 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3691-1
Kat. čís.: 99129
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511637)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501084)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN EN ISO 3691-2
Kat. čís.: 501415
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3691-2
Kat. čís.: 517266
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3691-3
Kat. čís.: 503244
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518277)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.11.2023  
  
ČSN EN ISO 3691-4
Kat. čís.: 518247
Nová
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.01.2024    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3691-4
Kat. čís.: 514278
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Driverless industrial trucks and their systems
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.11.2022Datum zrušení: 01.02.2024 Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516624)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2023Datum zrušení:  01.02.2024 
  
ČSN EN ISO 3691-5
Kat. čís.: 500338
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511638)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501086)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN EN ISO 3691-6
Kat. čís.: 513926
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and personnel carriers
Třídící znak: 268812Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16307-1
Kat. čís.: 511302
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variablereach trucks and burden-carrier trucks
Třídící znak: 268814Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16307-2
Kat. čís.: 517268
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
Třídící znak: 268814Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16307-3
Kat. čís.: 517267
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)
Třídící znak: 268814Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16307-5
Kat. čís.: 93515
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian - propelled trucks
Třídící znak: 268814Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16307-6
Kat. čís.: 96034
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Supplementary requirements for burden and personnel carriers
Třídící znak: 268814Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1755
Kat. čís.: 500698
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Supplementary requirements for operation in potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 268815Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16796-1
Kat. čís.: 509843
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 1: General
Třídící znak: 268816Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16796-2
Kat. čís.: 509844
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks
Třídící znak: 268816Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16796-3
Kat. čís.: 509845
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 3: Container handling lift trucks
Třídící znak: 268816Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16796-4
Kat. čís.: 507828
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 4: Variable-reach rough-terrain trucks
Třídící znak: 268816Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16796-6
Kat. čís.: 509946
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami
Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 6: Container straddle carrier
Třídící znak: 268816Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16842-1
Kat. čís.: 509801
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 1: General requirements
Třídící znak: 268818Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>