ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 3 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12881-1
Kat. čís.: 95747
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests
Třídící znak: 260390Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12881-2+A1
Kat. čís.: 81222
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 2: Large scale fire test
Třídící znak: 260390Datum vydání: 01.11.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8094
Kat. čís.: 93610
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou
Steel cord conveyor belts - Adhesion strength test of the cover to the core layer
Třídící znak: 260391Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7622-1
Kat. čís.: 93625
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení
Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 1: Measurement of elongation
Třídící znak: 260392Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21183-2
Kat. čís.: 507555
Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů
Light conveyor belts - Part 2: List of equivalent terms
Třídící znak: 260392Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21183-1
Kat. čís.: 77936
Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití
Light conveyor belts - Part 1: Principal characteristics and applications
Třídící znak: 260392Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7622-2
Kat. čís.: 99368
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu
Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 2: Measurement of tensile strength
Třídící znak: 260393Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9856
Kat. čís.: 503199
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
Conveyor belts - Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus
Třídící znak: 260394Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7623
Kat. čís.: 99367
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě
Steel cord conveyor belts - Cord-to-coating bond test - Initial test and after thermal treatment
Třídící znak: 260395Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1120
Kat. čís.: 92302
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda
Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings - Static test method
Třídící znak: 260396Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14890
Kat. čís.: 92845
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití
Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for general use
Třídící znak: 260397Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15236-2
Kat. čís.: 502508
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů
Steel cord conveyor belts - Part 2: Preferred belt types
Třídící znak: 260398Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15236-1
Kat. čís.: 501816
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití
Steel cord conveyor belts - Part 1: Design, dimensions and mechanical requirements for conveyor belts for general use
Třídící znak: 260398Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15236-3
Kat. čís.: 502872
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích
Steel cord conveyor belts - Part 3: Special safety requirements for belts for use in underground installations
Třídící znak: 260398Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15236-4
Kat. čís.: 71202
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje
Steel cord conveyor belts - Part 4: Vulcanized belt joints
Třídící znak: 260398Datum vydání: 01.01.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13827
Kat. čís.: 70023
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů
Steel cord conveyor belts - Determination of the lateral and vertical displacement of steel cords
Třídící znak: 260399Datum vydání: 01.07.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 254
Kat. čís.: 92033
Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení
Belt drives - Pulleys - Quality, finish and balance
Třídící znak: 260400Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5291
Kat. čís.: 92032
Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém)
Belt drives - Grooved pulleys for joined classical V-belts - Groove sections AJ, BJ, CJ and DJ (effective system)
Třídící znak: 260403Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5296
Kat. čís.: 92029
Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry
Synchronous belt drives - Belts with pitch codes MXL, XXL, XL, L, H, XH and XXH - Metric and inch dimensions
Třídící znak: 260404Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12046
Kat. čís.: 92030
Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností
Synchronous belt drives - Automotive belts - Determination of physical properties
Třídící znak: 260405Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>