VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 181 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN ISO 7372
Kat. čís.: 77056
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod
Trade data interchange - Trade data elements directory
Třídící znak: 970001Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1001-1
Kat. čís.: 60788
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Data element code lists - Part 1: Group No. 1 (data elements 0001 - 1799)
Třídící znak: 971001Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 588 Kč
  
ČSN EN ISO 3166-1
Kat. čís.: 511583
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code
Třídící znak: 971002Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 97 1004
Kat. čís.: 21134
Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
Codes for types of cargo, packages and packaging materials
Třídící znak: 971004Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 97 1005-1
Kat. čís.: 21672
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení
Freight cost code
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 97 1005-2
Kat. čís.: 51538
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně
Data interchange - Freight cost code - Part 2: List of coded representations of levels 1 to 3
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1006
Kat. čís.: 63269
Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy
Data interchange - Trade and transport status codes
Třídící znak: 971006Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 97 1007
Kat. čís.: 21681
Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
Code for ports and other locations
Třídící znak: 971007Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 205 Kč
  
ČSN 97 1008
Kat. čís.: 26653
Výměna dat - Kód druhů přepravy
Code for modes of transport
Třídící znak: 971008Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1009
Kat. čís.: 52539
Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
Data interchange - Codes for units of measure used in international trade
Třídící znak: 971009Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 5218
Kat. čís.: 74951
Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví
Information technology - Codes for the representation of human sexes
Třídící znak: 971010Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15489-1
Kat. čís.: 504782
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy
Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 971500Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-239
Kat. čís.: 501500
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 239: Application protocol: Product life cycle support
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-28
Kat. čís.: 81694
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-104
Kat. čís.: 81741
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 104: Integrated application resource: Finite element analysis
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-111
Kat. čís.: 81693
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 111: Integrated application resource: Elements for the procedural modelling of solid shapes
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-112
Kat. čís.: 81692
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 112: Integrated application resource: Modelling commands for the exchange of procedurally represented 2D CAD models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-51
Kat. čís.: 81689
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 51: Integrated generic resource: Mathematical representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-56
Kat. čís.: 81690
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 56: Integrated generic resource: State
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-107
Kat. čís.: 81691
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 107: Integrated application resource: Finite element analysis definition relationships
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>