VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 181 produktů
Aktuální strana 6 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 8601-2
Kat. čís.: 509600
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření
Date and time - Representations for information interchange - Part 2: Extensions
Třídící znak: 978601Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8532
Kat. čís.: 21727
Cenné papíry - Formát pro přenos čísel certifikátů
Securities - Format for transmission of certificate numbers
Třídící znak: 979012Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9019
Kat. čís.: 21726
Cenné papíry - Číslování certifikátů
Securities - Numbering of certificates
Třídící znak: 979013Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19092
Kat. čís.: 82761
Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti
Financial services - Biometrics - Security framework
Třídící znak: 979123Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO TR 9007
Kat. čís.: 18434
Systémy zpracování informací - Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu
Information processing systems. Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base
Třídící znak: 979702Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 851 Kč
  
ČSN ISO/IEC TR 9789
Kat. čís.: 19844
Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat - Principy a metody kódování
Information technology. Guidelines for the organization representation of data elements for data interchange. Coding methods and principles
Třídící znak: 979704Datum vydání: 01.07.1996    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 16509
Kat. čís.: 60418
Informační technologie - Terminologie roku 2000
Information technology - Year 2000 terminology
Třídící znak: 979705Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 6523-1
Kat. čís.: 58151
Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací
Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 1: Identification of organisation idetification schemes
Třídící znak: 979730Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 6523-2
Kat. čís.: 58152
Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací
Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 2: Registration of organisation identification schemes
Třídící znak: 979730Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-7
Kat. čís.: 67054
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-9
Kat. čís.: 67055
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 9: Security key and certificate management message (message type - KEYMAN)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-1
Kat. čís.: 68772
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 1: Syntax rules common to all parts
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-8
Kat. čís.: 68774
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 8: Associated data in EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-2
Kat. čís.: 68773
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 2: Syntax rules specific to batch EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-3
Kat. čís.: 71046
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-5
Kat. čís.: 71463
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-6
Kat. čís.: 71464
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-4
Kat. čís.: 71047
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL)
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9735-10
Kat. čís.: 98953
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 2) - Part 10: Syntax service directories
Třídící znak: 979735Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 11179-4
Kat. čís.: 76608
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat
Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 4: Formulation of data definitions
Třídící znak: 979736Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10  Další strana >>