VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 181 produktů
Aktuální strana 3 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10303-215
Kat. čís.: 76611
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 215: Protokol aplikace: Ship arrangement
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 5100 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-55
Kat. čís.: 76612
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 55: Integrated generic recource: Procedural and hybrid representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-11 ed. 2
Kat. čís.: 76613
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-24
Kat. čís.: 73158
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 24: Implementation methods: C language binding of standard data access interface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-21
Kat. čís.: 73159
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-202
Kat. čís.: 54817
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 202: Application protocol: Associative draughting
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-31
Kat. čís.: 54818
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 31: Conformance testing methodology and framework: General concepts
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-203
Kat. čís.: 54821
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu strukrury výrobku
Industrial automation systems and integration - Products data representation and exchange - Part 203: Application protocol: Configuration controlled design
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 59674)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2000  
  
ČSN ISO 10303-201
Kat. čís.: 59676
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 201: Application protocol: Explicit draughting
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-22
Kat. čís.: 59678
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 22: Implementation methods: Standard data access interface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-1
Kat. čís.: 57762
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part: 1: Overview and fundamental principls
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-32
Kat. čís.: 56577
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 32: Conformance testing methodology and framework: Requirements on testing laboratories and clients
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-49
Kat. čís.: 56574
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO/TR 10303-12
Kat. čís.: 56578
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-1
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 12: Description methods: The EXPRESS-I language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-519
Kat. čís.: 62551
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 519: Application interpreted construct: Geometric tolerances
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-513
Kat. čís.: 62554
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 513: Application interpreted construct: Elementary boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 10303-210
Kat. čís.: 67137
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnection and packaging design
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 13584-26
Kat. čís.: 66368
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací
Industrial automation systems and integration - Parts library - Part 26: Logical resource: Information supplier identification
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13584-1
Kat. čís.: 66369
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy
Industrial automation systems and integration - Parts Library - Part 1: Overview and fundamental principles
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13584-25
Kat. čís.: 74953
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem
Industrial automation systems and integration - Parts library - Part 25: Logical resource: Logical model of supplier library with aggregate values and explicit content
Třídící znak: 974102Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>