VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 181 produktů
Aktuální strana 2 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10303-224
Kat. čís.: 79414
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining feature
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 5100 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-240
Kat. čís.: 79398
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 240: Application protocol: Process plans for machined products
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 4500 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-227
Kat. čís.: 79399
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 5900 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-514
Kat. čís.: 67925
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-511
Kat. čís.: 67926
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 511: Application interpreted construct: Topologically bounded surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-510
Kat. čís.: 67927
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 510: Application interpreted construct: Geometrically bounded wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO/TS 10303-304
Kat. čís.: 67928
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 304: Abstract test suite: Mechanical design using boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-34
Kat. čís.: 67930
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 34: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods for application protocol implementations
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-507
Kat. čís.: 67929
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 507: Application interpreted construct: Geometrically bounded surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-50
Kat. čís.: 69090
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 50: Integrated generic resource: Mathematical constructs
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-204
Kat. čís.: 69091
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 204: Application protocol: Mechanical design using boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-212
Kat. čís.: 69092
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 7000 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-501
Kat. čís.: 69094
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 501: Application interpreted construct: Edge-based wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-502
Kat. čís.: 69095
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 502: Application interpreted construct: Shell-based wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-505
Kat. čís.: 69097
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 505: Application interpreted construct: Drawing structure and administration
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-508
Kat. čís.: 69098
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 508: Application interpreted construct: Non-manifold surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-509
Kat. čís.: 69099
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 509: Application interpreted construct: Manifold surface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-14
Kat. čís.: 76605
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-108
Kat. čís.: 76609
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric product models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-109
Kat. čís.: 76610
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 109: Integrated application resource: Kinematic and geometric constraints for assembly models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>