TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4881 produktů
Aktuální strana 5 z 245

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ETS 300 448 ed. 1
Kat. čís.: 21361
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A20) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní
Business TeleCommunications (BTC). Ordinary quality voice bandwidth 2-wire analogue leased line (A2O). Connection characteristics and network interface presentation
Třídící znak: 871518Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 449 V1.2.1
Kat. čís.: 63104
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2S) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní
Třídící znak: 871519Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 449 ed. 1
Kat. čís.: 21362
Podnikové telekomunikace (BTC) - Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pranajatém okruhu (A2S) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní
Business TeleCommunications (BTC). Special quality voice bandwidth 2-wire analogue leased lines (A2S). Connection characteristics and network interface presentation
Třídící znak: 871519Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 450 V1.2.1
Kat. čís.: 63105
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná a zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátových analogových pronajatých okruzích (A2O a A2S) - Rozhraní koncového zařízení
Třídící znak: 871520Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 450 ed. 1
Kat. čís.: 21363
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátových analogových pronajatých okruzích (A2O a A2S) - Rozhraní koncového zařízení
Business TeleCommunications (BTC). Ordinary and special quality voice bandwidth 2-wire analogue leased line (A2O and A2S). Terminal equipment interface
Třídící znak: 871520Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 451 V1.2.1
Kat. čís.: 63106
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4O) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní
Třídící znak: 871521Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 451 ed. 1
Kat. čís.: 21364
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4O) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní
Business TeleCommunications (BTC). Ordinary quality voice bandwidth 4-wire analogue leased line (A4O). Connection characteristics and network interface presentation
Třídící znak: 871521Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 452 V1.2.1
Kat. čís.: 63107
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4S) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní
Třídící znak: 871522Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 452 ed. 1
Kat. čís.: 21365
Podnikové telekomunikace (BTC) - Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4S) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní
Business TeleCommunications (BTC). Special quality voice bandwidth 4-wire analogue leased line (A4S). Connection characteristics and network interface presentation
Třídící znak: 871522Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 453 V1.2.1
Kat. čís.: 63108
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná a zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátových analogových pronajatých okruzích (A4O a A4S) - Rozhraní koncového zařízení
Třídící znak: 871523Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 453 ed. 1
Kat. čís.: 21366
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátových analogových pronajatých okruzích (A4O a A4S) - Rozhraní koncového zařízení
Business TeleCommunications (BTC). Ordinary and special quality voice bandwidth 4-wire analogue leased line (A4O and A4S). Terminal equipment interface
Třídící znak: 871523Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 686 V1.2.1
Kat. čís.: 63109
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U, D140S) - Prezentace síťového rozhraní
Třídící znak: 871524Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 686 ed. 1
Kat. čís.: 22074
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S) - Popis síťového rozhraní
Business TeleCommunications (BTC) - 34 Mbit/s and 140 Mbit/s digital leased lines (D34U, D34S, D140U, D140S) - Network interface presentation
Třídící znak: 871524Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 687 V1.2.1
Kat. čís.: 63110
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení
Třídící znak: 871525Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 687 ed. 1
Kat. čís.: 22075
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení
Business TeleCommunications (BTC) - 34 Mbit/s digital leased lines (D34U and D34S) - Connection characteristics
Třídící znak: 871525Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETSI EN 300 688 V1.2.1
Kat. čís.: 63111
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení
Třídící znak: 871526Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 688 ed. 1
Kat. čís.: 22076
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení
Business TeleCommunications (BTC) - 140 Mbit/s digital leased lines (D140U and D140S) - Connection characteristics
Třídící znak: 871526Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 691 ed. 1
Kat. čís.: 22050
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Popis služby
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility (CTM) - Location handling services - Service description
Třídící znak: 871527Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 692 ed. 1
Kat. čís.: 22051
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Funkční možnosti a informační toky
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility (CTM) - Location handling services - Functional capabilities and information flows
Třídící znak: 871528Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 694 ed. 1
Kat. čís.: 22053
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Zpracování volání jako přídavné rysy sítě - Popis služby
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility (CTM) - Call handling additional network features - Service description
Třídící znak: 871529Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 32 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>