TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4881 produktů
Aktuální strana 11 z 245

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.1
Kat. čís.: 65187
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.2
Kat. čís.: 68025
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.10.2003    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 386 V1.6.1
Kat. čís.: 92417
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 386 V1.5.1
Kat. čís.: 88127
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 386 V1.4.1
Kat. čís.: 82188
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 300 386 V2.1.1
Kat. čís.: 500988
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 386-1
Kat. čís.: 21367
Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně
Equipment Engineering (EE) - Public telecommunication network equipment Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements - Part 1: Product family overview, compliance criteria and test levels
Třídící znak: 872004Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Cor.1 (Katalogové číslo: 51696)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1998  
  
ČSN ETS 300 253
Kat. čís.: 19075
Navrhování zařízení (EE). Zemnění a propojování telekomunikačních zařízení v ústřednách
Equipment Engineering (EE). Earth and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres
Třídící znak: 872005Datum vydání: 01.02.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETSI EN 300 253 V2.1.1
Kat. čís.: 65229
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Konfigurace zemnění a propojování v telekomunikačních ústřednách
Třídící znak: 872005Datum vydání: 01.11.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1
Kat. čís.: 98668
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of ICT equipment powered by -48 VDC in telecom and data centres
Třídící znak: 872005Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-3 V1.2.1
Kat. čís.: 68847
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.01.2004    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.1.2
Kat. čís.: 69077
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.02.2004    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1
Kat. čís.: 91231
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V
Environmental Engineering (EE) - Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment - Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V - Sub-part 1: Direct current source up to 400 V
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.1
Kat. čís.: 79420
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.2.2
Kat. čís.: 80493
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1
Kat. čís.: 91230
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled
Environmental Engineering (EE) - Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment - Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400 V - Sub-part 0: Overview
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6
Kat. čís.: 91103
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 132-2 ed. 1
Kat. čís.: 50617
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)
Equipment engineering (EE) - Power supply interface at the input to telecommunications equipment - Part 2: Operated by direct current (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Cor.1 (Katalogové číslo: 22505)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1
Kat. čís.: 501562
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current (dc)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 132-1 ed. 1
Kat. čís.: 22423
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 1: Napájení střídavým proudem (ac) odvozeným ze stejnosměrných zdrojů (dc)
Equipment engineering (EE) - Power supply interface at the input to telecommunications equipment - Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>