TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4889 produktů
Aktuální strana 12 z 245

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1
Kat. čís.: 507682
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 1: Alternating Current (AC)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1
Kat. čís.: 507964
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input of Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 2: -48 V Direct Current (DC)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 132-3 V2.2.1
Kat. čís.: 513319
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input of Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 3: Up to 400 V Direct Current (DC)
Třídící znak: 872006Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 753 ed. 1
Kat. čís.: 53392
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením
Equipment Engineering (EE) - Acoustic noise emitted by telecommunications equipment
Třídící znak: 872008Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETSI EN 300 753 V1.2.1
Kat. čís.: 85245
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením
Equipment Engineering (EE); Acoustic noise emitted by telecommunications equipment
Třídící znak: 872008Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 753 V1.3.1
Kat. čís.: 91097
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením
Environmental Engineering (EE); Acoustic noise emitted by telecommunications equipment
Třídící znak: 872008Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 301 169-1 V1.6.3
Kat. čís.: 57521
Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 1: Kryty s náplní
Equipment practice - Engineering requirements for outdoor enclosures - Part 1: Equipped enclosures
Třídící znak: 872009Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 301 169-2 V1.5.3
Kat. čís.: 57522
Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 2: Kryty bez náplně
Equipment practice - Engineering requirements for outdoor enclosures - Part 2: Unequipped enclosures
Třídící znak: 872009Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETSI EN 302 099 V2.1.1
Kat. čís.: 96724
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti
Environmental Engineering (EE); Powering of equipment in access network
Třídící znak: 872010Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 302 099 V1.1.1
Kat. čís.: 64579
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti
Třídící znak: 872010Datum vydání: 01.07.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 302 099 V2.2.1
Kat. čís.: 512415
Environmentální inženýrství (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti
Environmental Engineering (EE); Powering of equipment in access network
Třídící znak: 872010Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50529-2
Kat. čís.: 88252
Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely
EMC Network Standard - Part 2: Wire-line telecommunications networks using coaxial cables
Třídící znak: 872011Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50529-1
Kat. čís.: 88256
Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení
EMC Network Standard - Part 1: Wire-line telecommunications networks using telephone wires
Třídící znak: 872011Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1
Kat. čís.: 91457
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE)
Environmental Engineering (EE) - Measurement method for energy consumption of Customer Premises Equipment (CPE)
Třídící znak: 872012Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1
Kat. čís.: 95350
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V
Environmental Engineering (EE) - Earthing and bonding of 400 VDC data and telecom (ICT) equipment
Třídící znak: 872013Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1
Kat. čís.: 98457
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí
Environmental Engineering (EE) - Measurement methods and limits for power consumption in broadband telecommunication networks equipment
Třídící znak: 872014Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 423 V1.2.1
Kat. čís.: 506169
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013
Environmental Engineering (EE); Electrical and electronic household and office equipment; Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment; Harmonised Standard covering the measurement method for EC Regulation 1275/2008 amended by EU Regulation 801/2013
Třídící znak: 872015Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1
Kat. čís.: 503658
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013
Environmental Engineering (EE) - Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment - Harmonised Standard covering the measurement method for EC Regulation 1275/2008 amended by EU Regulation 801/2013
Třídící znak: 872015Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 423 V1.3.1
Kat. čís.: 513320
Environmentální inženýrství (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení
Environmental Engineering (EE); Electrical and electronic household and office equipment; Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment
Třídící znak: 872015Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1
Kat. čís.: 507108
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN
Environmental Engineering (EE) - Energy Efficiency measurement methodology and metrics for RAN equipment
Třídící znak: 872016Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>