TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4889 produktů
Aktuální strana 15 z 245

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P I-ETS 300 071
Kat. čís.: 17094
Evropský digitální buňkový telekomunikační system (fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)
European digital cellular telecommunications system (phase 1). Technical realisation of facsimile group 3 - Non-transparent (GSM 03.46)
Třídící znak: 872532Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 32 Kč
  
ČSN P I-ETS 300 022-2
Kat. čís.: 17092
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08-DCS)
European digital cellular telecommunications system (phase 1). Mobile radio interface lyer 3 specification. Part 2: DCS extension (GSM 04.08-DCS)
Třídící znak: 872533Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN P I-ETS 300 044-2
Kat. čís.: 17548
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02 - DCS)
European digital cellular telecommunications system (phase 1). Mobile application part specification. Part 2: DCS extension (GSM 09.02 - DCS)
Třídící znak: 872534Datum vydání: 01.04.1995    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETS 300 500
Kat. čís.: 18321
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2). Principles of telecommunication services supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.01)
Třídící znak: 872535Datum vydání: 01.10.1995    Cena: 115 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 19442)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1996  
  
ČSN ETS 300 500 ed. 2
Kat. čís.: 50331
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2). Principles of telecommunication services supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.01)
Třídící znak: 872535Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 115 Kč
  
ČSN ETS 300 501
Kat. čís.: 18322
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2). Bearer Services supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.02)
Třídící znak: 872536Datum vydání: 01.10.1995    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 503
Kat. čís.: 18324
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2). General on supplementary services (GSM 02.04)
Třídící znak: 872537Datum vydání: 01.10.1995    Cena: 32 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 19443)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1996  
  
ČSN ETS 300 503 ed. 2
Kat. čís.: 50332
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2). General on supplementary services (GSM 02.04)
Třídící znak: 872537Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 62 Kč
  
ČSN ETS 300 503 ed. 3
Kat. čís.: 22321
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - General on supplementary services (GSM 02.04)
Třídící znak: 872537Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 62 Kč
  
ČSN ETS 300 504 ed. 4
Kat. čís.: 53802
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 4.5.2)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06 version 4.5.2)
Třídící znak: 872538Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETS 300 504 ed. 5
Kat. čís.: 67672
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
Třídící znak: 872538Datum vydání: 01.09.2003    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 504
Kat. čís.: 20864
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2). Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06)
Třídící znak: 872538Datum vydání: 01.11.1996    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 504 ed. 3
Kat. čís.: 22090
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06)
Třídící znak: 872538Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN ETS 300 506 ed. 3
Kat. čís.: 60703
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.5.1)
Třídící znak: 872539Datum vydání: 01.04.2001    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 506
Kat. čís.: 18327
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09)
Euroean digital cellular telecommunication system (Phase 2). Security aspects (GSM 02.09)
Třídící znak: 872539Datum vydání: 01.10.1995    Cena: 32 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 19444)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1996  
  
ČSN ETS 300 506 ed. 2
Kat. čís.: 53804
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.4.1)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Security aspects (GSM 02.09 version 4.4.1)
Třídící znak: 872539Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETS 300 507 ed. 4
Kat. čís.: 22336
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby - (GSM 02.11)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Service accessibility (GSM 02.11)
Třídící znak: 872540Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 62 Kč
  
ČSN ETS 300 507 ed. 5
Kat. čís.: 67673
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
Třídící znak: 872540Datum vydání: 01.09.2003    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 507 ed. 3
Kat. čís.: 22091
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Service accessibility (GSM 02.11)
Třídící znak: 872540Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 62 Kč
  
ČSN ETS 300 507
Kat. čís.: 20876
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2). Service accessibility (GSM 02.11)
Třídící znak: 872540Datum vydání: 01.11.1996    Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>