PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 2 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61511-2 ed. 2
Kat. čís.: 503187
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1
Třídící znak: 180303Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61511-1 ed. 2
Kat. čís.: 503189
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming Requirements
Třídící znak: 180303Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504688)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN CLC IEC/TR 61511-4
Kat. čís.: 514576
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění změn v IEC 61511-1 od 1. vydání do 2. vydání
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Editition 2
Třídící znak: 180303Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62443-4-2
Kat. čís.: 507824
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS
Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components
Třídící znak: 180304Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62443-2-4
Kat. čís.: 507825
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS
Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
Třídící znak: 180304Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507826)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN IEC 62443-3-3
Kat. čís.: 507827
Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně
Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels
Třídící znak: 180304Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509325)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN IEC 62443-3-2
Kat. čís.: 511295
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému
Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design
Třídící znak: 180304Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62443-4-1
Kat. čís.: 505327
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku
Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements
Třídící znak: 180304Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61987-92
Kat. čís.: 506090
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP)
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Aspect LOPs
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-24-1
Kat. čís.: 99802
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-1: Lists of Properties (LOPs) of positioners and I/P converters for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-23
Kat. čís.: 99803
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 23: Lists of Properties (LOPs) of actuators for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-21
Kat. čís.: 99804
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange - Generic structures
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-22
Kat. čís.: 99805
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 22: Lists of Properties (LOPs) of valve body assemblies for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-24-2
Kat. čís.: 504050
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-24-3
Kat. čís.: 504049
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-11 ed. 2
Kat. čís.: 502868
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in -process equipment catalogues - Part 11: Lists of properties (LOPs) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-16
Kat. čís.: 502870
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 16: Lists of properties (LOPs) for density measuring equipment for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-15
Kat. čís.: 502512
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 15: Lists of properties (LOPs) for level measuring equipment for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-14
Kat. čís.: 501164
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 14: Lists of properties (LOP) for temperature measuring equipment for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-12
Kat. čís.: 500836
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku
Industrial- Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 12: Lists of properties (LOPs) for flow measuring equipment for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>