PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 7 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 61784-5-20
Kat. čís.: 507130
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-20: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 20
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-5-21
Kat. čís.: 507131
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 21
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5
Kat. čís.: 508291
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole
Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-3-8 ed. 3
Kat. čís.: 513267
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF8
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-3-13 ed. 3
Kat. čís.: 513268
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-3 ed. 4
Kat. čís.: 512774
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-3-3 ed. 4
Kat. čís.: 513143
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61784-3-2 ed. 4
Kat. čís.: 513145
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62657-4
Kat. čís.: 515770
Nová
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62657-3
Kat. čís.: 515771
Nová
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62657-2 ed. 3
Kat. čís.: 515768
Nová
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 2: Management koexistence
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62657-1
Kat. čís.: 504048
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62657-2 ed. 2
Kat. čís.: 503621
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.02.2018Datum zrušení: 14.07.2025 Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509520)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020Datum zrušení:  14.07.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515769)NováCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2022Datum zrušení:  14.07.2025 
  
ČSN EN 61804-4
Kat. čís.: 99847
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)
Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.08.2016Datum zrušení: 29.07.2023 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512023)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  29.07.2023 
  
ČSN EN IEC 61804-3 ed. 4
Kat. čís.: 511296
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL
Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61804-2 ed. 3
Kat. čís.: 505895
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61804-3 ed. 3
Kat. čís.: 99010
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL
Function Blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2016Datum zrušení: 29.07.2023 Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512022)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  29.07.2023 
  
ČSN EN 61804-5
Kat. čís.: 99009
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2016Datum zrušení: 29.07.2023 Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512027)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  29.07.2023 
  
ČSN EN IEC 61804-4 ed. 2
Kat. čís.: 511284
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)
Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61804-5 ed. 2
Kat. čís.: 511285
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL
Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>