PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 3 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61987-13
Kat. čís.: 500837
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 13: Lists of properties (LOP) for Pressure Measuring Equipment for electronic data exchange
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61987-10
Kat. čís.: 85699
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 10: Lists of properties (LOPs) for industrial-process measurement and control for electronic data exchange - Fundamentals
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61987-1
Kat. čís.: 79894
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 1: Measuring equipment with analogue and digital output
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62890
Kat. čís.: 511512
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí
Industrial-process measurement, control and automation - Lifecycle- management for systems and components
Třídící znak: 180410Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62337 ed. 2
Kat. čís.: 91571
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti
Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones
Třídící znak: 180411Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62381 ed. 2
Kat. čís.: 91569
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)
Automation systems in the process industry - Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT) and site integration test (SIT)
Třídící znak: 180412Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62382 ed. 2
Kat. čís.: 93596
Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření
Control systems in the process industry - Electrical and instrumentation loop check
Třídící znak: 180413Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62419
Kat. čís.: 84432
Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů
Control technology - Rules for the designation of measuring instruments (IEC 62419:2008)
Třídící znak: 180414Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62424 ed. 2
Kat. čís.: 502352
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
Representation of process control engineering - Requests in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools
Třídící znak: 180415Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62708
Kat. čís.: 98128
Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů
Document kinds for Electrical and Instrumentation Projects in the Process Industry
Třídící znak: 180416Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62881
Kat. čís.: 506873
Tabulka příčin a následků
Cause and Effect Matrix
Třídící znak: 180417Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508931)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
ČSN IEC 654-2
Kat. čís.: 28547
Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení
Operating conditions for industrial-proces measurement and control equipment. Part 2: Power
Třídící znak: 180421Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 21161)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21163)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 52724)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.1998  
  
ČSN IEC 654-3
Kat. čís.: 28604
Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy
Operating conditions for industrial-proces measurement and control equipment. Part 3: Mechanical influences
Třídící znak: 180421Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 22514)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN IEC 654-4
Kat. čís.: 28605
Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze
Operating conditions for industrial-proces measurement and control equipment. Part 4: Corrosive and erosive influences
Třídící znak: 180421Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55525)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1999  
  
ČSN EN 60654-1
Kat. čís.: 19380
Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů - Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky
Industrial-process measurement and control equipment. Operating conditions. Part 1: Climatic conditions
Třídící znak: 180421Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60873-2
Kat. čís.: 71756
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky
Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial-process control systems - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Třídící znak: 180431Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60873-1
Kat. čís.: 70944
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností
Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial-process control systems - Part 1: Methods for performance evaluation
Třídící znak: 180431Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62828-3
Kat. čís.: 505922
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-2
Kat. čís.: 504927
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-1
Kat. čís.: 504928
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>