PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 5 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61512-2
Kat. čís.: 68592
Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky
Batch control - Part 2: Data structures and guidelines for languages
Třídící znak: 182001Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61512-4
Kat. čís.: 87755
Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby
Batch control - Part 4: Batch production records (IEC 61512-4:2009)
Třídící znak: 182001Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62264-2 ed. 2
Kat. čís.: 94811
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení
Enterprise-control system integration - Part 2: Objects and attributes for enterprise-control system integration
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62264-1 ed. 2
Kat. čís.: 94813
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie
Enterprise-control system integration - Part 1: Models and terminology
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62264-4
Kat. čís.: 500540
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací
Enterprise-control system integration - Part 4: Object model attributes for manufacturing operations management integration
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62264-5 ed. 2
Kat. čís.: 502052
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou
Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62264-3 ed. 2
Kat. čís.: 503183
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů
Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62264-6
Kat. čís.: 514813
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 6: Model služby zpracování zpráv
Enterprise-control system integration - Part 6: Messaging service model
Třídící znak: 182002Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50325-1 ed. 2
Kat. čís.: 511228
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Obecné požadavky
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
Třídící znak: 183060Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50325-5
Kat. čís.: 87320
Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů - Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4
Třídící znak: 183060Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50325-4
Kat. čís.: 68193
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 4: CANopen
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen
Třídící znak: 183060Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 50325-3
Kat. čís.: 62973
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 3: Inteligentní distribuovaný systém (SDS)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 3: Smart Distributed System (SDS)
Třídící znak: 183060Datum vydání: 01.10.2001  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61784-3-18
Kat. čís.: 89211
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18 (IEC 61784-3-18:2011)
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502634)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 513144)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022  
  
ČSN EN 61784-5-4
Kat. čís.: 91390
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-4: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 4
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99151)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2016  
  
ČSN EN 61784-3-6 ed. 2
Kat. čís.: 87748
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-6: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 6 (IEC 61784-3-6:2010)
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61784-3-1 ed. 2
Kat. čís.: 87759
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-1: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 1 (IEC 61784-3-1:2010)
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61784-3-14
Kat. čís.: 87769
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-14: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 14 (IEC 61784-3-14:2010)
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61784-3 ed. 3
Kat. čís.: 501249
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.02.2017Datum zrušení: 23.03.2024 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504300)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018Datum zrušení:  23.03.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512796)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021Datum zrušení:  23.03.2024 
  
ČSN EN 61784-3-12
Kat. čís.: 87743
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 12 (IEC 61784-3-12:2010)
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509691)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020  
  
ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4
Kat. čís.: 508293
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3
Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-3
Třídící znak: 184001Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>