MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 9 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 25 5111
Kat. čís.: 2231
Kontrolní a rýsovací nářadí. Dílenská pravítka
The control and drawing rulers. The workshop rulers
Třídící znak: 255111Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5113
Kat. čís.: 2232
Měřidla. Žebrovaná pravítka litinová
The measuring gauges. The ribbed cast - iron rulers
Třídící znak: 255113Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5117
Kat. čís.: 2233
Kontrolní a rýsovací nářadí. Pravítka se zkosenou hranou
The control and drawing sets. The rulers with the askanced edge
Třídící znak: 255117Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5133
Kat. čís.: 2234
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací úhelníky
The control and drawing sets. The drawing angles
Třídící znak: 255133Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
Změna  : N1 (Katalogové číslo: 12802)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1960  
  
ČSN 25 5145
Kat. čís.: 2235
Kontrolní a rýsovací nářadí. Ploché úhelníky 120°
The control and drawing sets. The flat angles 120 degree
Třídící znak: 255145Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5155
Kat. čís.: 2236
Tesárske uholníky
Carpenter's squares
Třídící znak: 255155Datum vydání:     Cena: 62 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12803)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1976  
  
ČSN 25 5162
Kat. čís.: 2237
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 45°
The control and drawing sets. The drawing angles 45 degree
Třídící znak: 255162Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5163
Kat. čís.: 2238
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 60°
The control and drawing sets. The drawing angles 60 degree
Třídící znak: 255163Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5170
Kat. čís.: 2239
Rysovacie kružidlá. Typy a základné rozmery
Drawing compasses. Types and basic dimensions
Třídící znak: 255170Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 25 5181
Kat. čís.: 2240
Tyčové kružidlá so stupnicou
Scale beam compasses
Třídící znak: 255181Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5300
Kat. čís.: 2241
Kontrolní a rýsovací nářadí. Nádrhy, rýsovací jehly. Přehled
The control and drawing sets. The drawings pens and needles. The survey
Třídící znak: 255300Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5302
Kat. čís.: 2242
Kontrolní a rýsovací nářadí. Nádrhy a rýsovací jehly. Základní ustanovení
The control and drawing sets. The drawing pens and needles. The basic regulations
Třídící znak: 255302Datum vydání:     Cena: 62 Kč
  
ČSN 25 5314
Kat. čís.: 2243
Kontrolní a rýsovací nářadí. Ploché nádrhy
The control and drawing sets. The flat drawing pens
Třídící znak: 255314Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5340
Kat. čís.: 2245
Rysovacie ihly. Typy a základné rozmery
Drawing needles. Types and basic dimensions
Třídící znak: 255340Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 25 5344
Kat. čís.: 2246
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací jehly vyhnuté
The control and drawing sets. The drawing bended needles
Třídící znak: 255344Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5348
Kat. čís.: 2247
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací jehly ploché
The control and drawing sets. The flat drawing needles
Třídící znak: 255348Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5349
Kat. čís.: 2248
Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací jehly ploché s hrotem ze slinutého karbidu
Checking and drawing tools. Flat marking-awls with point of sintered carbide
Třídící znak: 255349Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 25 5500
Kat. čís.: 2250
Kontrolní a rýsovací nářadí. Příměrné desky, hranoly, rýsovací podložky a podpěry - Přehled
The control and drawing sets. The primary plates, prisms, drawing pads and supports - the survey
Třídící znak: 255500Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 25 5502
Kat. čís.: 2251
Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných ploch desek a hranolů
The control and drawing sets. The precision of the scale plates and prisms
Třídící znak: 255502Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 25 5511
Kat. čís.: 2252
Kontrolní a rýsovací nářadí. Příměrné desky žebrované
The control and drawing sets. The ribbed scale plates
Třídící znak: 255511Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>