MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE


Vyhovuje 317 produktů
Aktuální strana 11 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 25 7604
Kat. čís.: 25917
Areometre. Hodnoty povrchového napätia kvapalín
Areometers. Values of surface tension of liquids
Třídící znak: 257604Datum vydání: 01.11.1986    Cena: 245 Kč
  
ČSN 25 7610
Kat. čís.: 25918
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry pro všeobecné účely. Rozměry
Glass areometer of constant mass. Densimeters for general purposes. Dimensions
Třídící znak: 257610Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
ČSN 25 7612
Kat. čís.: 25919
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry na ropu a výrobky z ropy. Rozměry
Glass areometers of constant mass. Densimeters for petroleum and petroleum products. Dimensions
Třídící znak: 257612Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN 25 7616
Kat. čís.: 25920
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry na mléko. Rozměry
Glass areometers of constant mass. Milk density hydrometers. Dimensions
Třídící znak: 257616Datum vydání: 01.12.1987    Cena: 131 Kč
  
ČSN 25 7617
Kat. čís.: 2278
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Areometry na líh. Rozměry
Areometers for spirit. Dimensions
Třídící znak: 257617Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN 25 7619
Kat. čís.: 25921
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Cukroměry. Rozměry
Glass areometers of constant mass. Sugar areometers. Dimensions
Třídící znak: 257619Datum vydání: 01.12.1987    Cena: 195 Kč
  
ČSN 25 7621
Kat. čís.: 25922
Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Moštoměry. Rozměry
Glass areometers of constant mass. Must hydrometers. Dimensions
Třídící znak: 257621Datum vydání: 01.02.1988    Cena: 131 Kč
  
ČSN 25 7632
Kat. čís.: 2279
Butyrometry na sušené mléko
Butyrometers for dried milk
Třídící znak: 257632Datum vydání:     Cena: 36 Kč
  
ČSN 25 7633
Kat. čís.: 2280
Butyrometry na smetanu a máslo
Butyrometers for cream and butter
Třídící znak: 257633Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 15212-1
Kat. čís.: 56769
Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje
Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory instruments (ISO 15212-1:1998)
Třídící znak: 257640Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83684)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN ISO 15212-2
Kat. čís.: 65060
Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny
Oscillation-type density meters - Part 2: Process instruments for homogeneous liquids (ISO 15212-2:2002)
Třídící znak: 257640Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83683)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN 12405-2
Kat. čís.: 91898
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie
Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion
Třídící znak: 257700Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 24006
Kat. čís.: 16673
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
Measurement of fluid flow in closed conduits. Terminology
Třídící znak: 257701Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7066-2
Kat. čís.: 15233
Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti
Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices Part 2: Non-linear calibration relationships
Třídící znak: 257702Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 395 Kč
  
ČSN EN 16314
Kat. čís.: 94292
Plynoměry - Dodatečné funkce
Gas meters - Additional functionalities
Třídící znak: 257703Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5168
Kat. čís.: 76619
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties
Třídící znak: 257705Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5167-1
Kat. čís.: 518263
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Measurement of liquid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5167-2
Kat. čís.: 518261
Nová
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5167-3
Kat. čís.: 516581
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-4
Kat. čís.: 518262
Nová
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16  Další strana >>