MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 13 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5167-5
Kat. čís.: 500419
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-3
Kat. čís.: 511515
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-6
Kat. čís.: 509200
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-1
Kat. čís.: 515774
Nová
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-2
Kat. čís.: 515775
Nová
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5167-4
Kat. čís.: 515776
Nová
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Třídící znak: 257710Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 25 7711
Kat. čís.: 15548
Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou
Measurement of fluid flow by means of segmental orifice plate or adjustable segmental orifice plate
Třídící znak: 257711Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 25 7712
Kat. čís.: 16682
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou
Measurement of fluid in closed conduits. Measurement of viscous fluid flow through concentric orifice plate and quartercircle orifice plate
Třídící znak: 257712Datum vydání: 01.01.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 50388)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1996  
  
ČSN EN ISO 9300
Kat. čís.: 75707
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles
Třídící znak: 257713Datum vydání: 01.05.2006Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9300
Kat. čís.: 515777
Nová
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Třídící znak: 257713Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 25 7714
Kat. čís.: 16645
Měření pulzujícího proudění tekutin v potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi
Measurement of pulsating fluid flow in pipe by means of orifice plates, nozzles or Venturi tubes
Třídící znak: 257714Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 3966
Kat. čís.: 515138
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
Measurement of fluid flow in closed conduits - Velocity area method using Pitot static tubes
Třídící znak: 257722Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 20456
Kat. čís.: 509201
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny
Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids
Třídící znak: 257740Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 24185 +AC
Kat. čís.: 17004
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC)
Measurement of liquid flow in closed conduits. Weighing method (ISO 4185:1980) (includes amendment AC:1993)
Třídící znak: 257750Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 9368-1
Kat. čís.: 17457
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech vážicí metodou. Postupy pro zkoušení zařízení. Část 1: Statické vážicí systémy
Measurement of liquid flow in closed conduits by the weighing method. Procedures for checking installations. Part 1: Static weighing systems
Třídící znak: 257751Datum vydání: 01.06.1995    Cena: 302 Kč
  
ČSN EN ISO 8316
Kat. čís.: 21770
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže
Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tamk
Třídící znak: 257755Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 50421)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 02.06.1997  
  
Oprava  : N2 (Katalogové číslo: 51066)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1997Datum zrušení:  01.08.1999 
  
ČSN 25 7801
Kat. čís.: 6581
Vodomery. Základné ustanovenia
Water meters. Basic regulations
Třídící znak: 257801Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12811)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1985  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 12810)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1993  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 12809)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1995  
  
ČSN EN ISO 4064-3
Kat. čís.: 97564
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Water meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test report format
Třídící znak: 257811Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4064-4
Kat. čís.: 97565
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Water meters for cold potable water and hot water - Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1
Třídící znak: 257811Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4064-1
Kat. čís.: 505844
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements
Třídící znak: 257811Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>