MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE


Vyhovuje 313 produktů
Aktuální strana 10 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 25 5547
Kat. čís.: 2261
Kontrolní a rýsovací nářadí. Podpěry se zářezem
The control and drawing sets. The supports with cut
Třídící znak: 255547Datum vydání:   Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN 25 5550
Kat. čís.: 2262
Kontrolní hrotové přístroje s jednou základnou
One-base checking point instruments
Třídící znak: 255550Datum vydání:     Cena: 70 Kč
  
ČSN 25 5551
Kat. čís.: 2263
Kontrolní hrotové přístroje se třemi základnami
Three-base checking point instruments
Třídící znak: 255551Datum vydání:     Cena: 70 Kč
  
ČSN 25 5552
Kat. čís.: 2264
Rýsovací hrotové přístroje se třemi základnami
Three-base drawing point instruments
Třídící znak: 255552Datum vydání:     Cena: 70 Kč
  
ČSN 25 6111
Kat. čís.: 69144
Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky
Measuring apparatus for measuring lenght of fabric - Technical requirements
Třídící znak: 256111Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN 472
Kat. čís.: 19808
Měřidla tlaku - Terminologie
Pressure gauges. Vocabulary
Třídící znak: 257010Datum vydání: 01.07.1996  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 837-2
Kat. čís.: 51826
Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů
Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
Třídící znak: 257012Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 837-3
Kat. čís.: 51825
Měřidla tlaku - Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení
Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
Třídící znak: 257012Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 837-1
Kat. čís.: 51827
Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení
Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
Třídící znak: 257012Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 63059)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2001  
  
ČSN EN 12645
Kat. čís.: 505657
Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení
Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation/deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
Třídící znak: 257013Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 25 7203
Kat. čís.: 32719
Tlakomery. Zapisovacie tlakomery. Základné parametre, rozmery, technické požiadavky a metódy skúšok
Recording pressure gauges. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 257203Datum vydání: 01.02.1992    Cena: 245 Kč
  
ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2
Kat. čís.: 509614
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku
Gas Analyzers - Expression of performance - Part 3: Paramagnetic oxygen analysers
Třídící znak: 257401Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2
Kat. čís.: 509616
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel
Expression of performance of gas analyzers - Part 2: Measuring oxygen in gas utilizing high-temperature electrochemical sensors
Třídící znak: 257401Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61207-1 ed. 2
Kat. čís.: 87812
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně
Expression of performance of gas analyzers - Part 1: General
Třídící znak: 257401Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61207-6 ed. 2
Kat. čís.: 97603
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory
Expression of performance of gas analyzers - Part 6: Photometric analyzers
Třídící znak: 257401Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61207-7
Kat. čís.: 94877
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)
Expression of performance of gas analyzers - Part 7: Tuneable semiconductor laser gas analyzers
Třídící znak: 257401Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60746-1
Kat. čís.: 69013
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 1: General
Třídící znak: 257402Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60746-2
Kat. čís.: 69014
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 2: pH value
Třídící znak: 257402Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60746-3
Kat. čís.: 68192
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: Electrolytic concuctivity
Třídící znak: 257402Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60746-4
Kat. čís.: 507548
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 4: Dissolved oxygen in water measured by membrane-covered amperometric sensors
Třídící znak: 257402Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>