ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 342 produktů
Aktuální strana 6 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6145-4
Kat. čís.: 82208
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 4: Continuous syringe injection method (ISO 6145-4:2004)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-11
Kat. čís.: 82212
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 11: Electrochemical generation (ISO 6145-11:2005)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14912
Kat. čís.: 78277
Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi
Gas analysis - Conversion of gas mixture composition data
Třídící znak: 385620Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15796
Kat. čís.: 82213
Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb
Gas analysis - Investigation and treatment of analytical bias (ISO 15796:2005)
Třídící znak: 385623Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16664
Kat. čís.: 503370
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice
Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines
Třídící znak: 385625Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13686
Kat. čís.: 94463
Zemní plyn - Označování kvality
Natural gas - Quality designation
Třídící znak: 386101Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15112
Kat. čís.: 507612
Zemní plyn - Stanovení množství energie
Natural gas - Energy determination
Třídící znak: 386102Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13443
Kat. čís.: 75212
Zemní plyn - Standardní referenční podmínky
Natural gas - Standard reference conditions
Třídící znak: 386110Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15403-1
Kat. čís.: 81276
Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality
Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality
Třídící znak: 386111Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12213-3
Kat. čís.: 84801
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 3: Calculation using physical properties
Třídící znak: 386112Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12213-1
Kat. čís.: 84802
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 1: Introduction and guidelines
Třídící znak: 386112Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12213-2
Kat. čís.: 84803
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 2: Calculation using molar-composition analysis
Třídící znak: 386112Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15970
Kat. čís.: 95588
Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor
Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor
Třídící znak: 386113Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15971
Kat. čís.: 95589
Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo
Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index
Třídící znak: 386114Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16726+A1
Kat. čís.: 505939
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
Třídící znak: 386120Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 38 6405
Kat. čís.: 27230
Plynová zařízení. Zásady provozu
Gas equipment. Principles for operation
Třídící znak: 386405Datum vydání: 01.10.1988  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55529)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.1999  
  
ČSN EN 1594
Kat. čís.: 94511
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requierements
Třídící znak: 386410Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12732
Kat. čís.: 514049
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
Třídící znak: 386412Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 12007-6
Kat. čís.: 512359
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 6: Specific functional recommendations for unplasticized polyamide (PA-U)
Třídící znak: 386413Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12007-4
Kat. čís.: 92148
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation
Třídící znak: 386413Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>