ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 342 produktů
Aktuální strana 10 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1866-2
Kat. čís.: 97141
Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1
Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1
Třídící znak: 389161Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1866-3
Kat. čís.: 94447
Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
Mobile fire extinguishers - Part 3: Requirements for the assembly, construction and pressure resistance of CO2 extinguishers which comply with the requirements of EN 1866-1
Třídící znak: 389161Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11602-2
Kat. čís.: 65564
Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba
Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Part 2: Inspection and maintenance
Třídící znak: 389162Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1869
Kat. čís.: 508620
Hasicí roušky
Fire blankets
Třídící znak: 389170Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16856
Kat. čís.: 510267
Přenosné hasicí spreje
Portable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes
Třídící znak: 389180Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 671-3
Kat. čís.: 84194
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
Třídící znak: 389201Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 671-2 ed. 2
Kat. čís.: 91488
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose
Třídící znak: 389201Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 671-1 ed. 2
Kat. čís.: 91490
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
Třídící znak: 389201Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12259-9
Kat. čís.: 507742
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12259-14
Kat. čís.: 510059
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.05.2020Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12259-1+A1
Kat. čís.: 65169
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 71185)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2004  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 76515)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN 12259-5
Kat. čís.: 67358
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12259-2
Kat. čís.: 59336
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 63874)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2002  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 75729)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 67516)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2003  
  
ČSN EN 12259-4
Kat. čís.: 61272
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 63877)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2002  
  
ČSN EN 12259-3
Kat. čís.: 61314
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 63878)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2002  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 75728)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 12259-14+A1
Kat. čís.: 515348
Nová
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech
Třídící znak: 389210Datum vydání: 01.10.2022    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12845+A1
Kat. čís.: 510010
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Třídící znak: 389211Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17551
Kat. čís.: 512360
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Guidance for earthquake bracing
Třídící znak: 389212Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16925
Kat. čís.: 507054
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba
Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Třídící znak: 389215Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510673)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN 13565-1
Kat. čís.: 507787
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Třídící znak: 389221Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>