ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 341 produktů
Aktuální strana 15 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 38 9490
Kat. čís.: 82197
Požární zařízení - Clonová proudnice 52
Active fire protection - Curtain branchpipe 52
Třídící znak: 389490Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 694
Kat. čís.: 505263
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
Třídící znak: 389501Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1947
Kat. čís.: 505266
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily
Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles
Třídící znak: 389502Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14557
Kat. čís.: 512948
Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami
Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies
Třídící znak: 389502Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14540
Kat. čís.: 505274
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení
Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems
Třídící znak: 389504Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15889
Kat. čís.: 89803
Požární hadice - Zkušební metody
Fire-fighting hoses - Test methods
Třídící znak: 389505Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14339
Kat. čís.: 75297
Podzemní požární hydranty
Underground fire hydrants
Třídící znak: 389511Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14384
Kat. čís.: 75296
Nadzemní požární hydranty
Pillar fire hydrants
Třídící znak: 389512Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 38 9552
Kat. čís.: 68414
Trhací háky
Fireman's hooks
Třídící znak: 389552Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 38 9554
Kat. čís.: 68415
Přejezdový můstek
Hose ramp
Třídící znak: 389554Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 13821
Kat. čís.: 67994
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Determination of minimum ignition energy of dust/air mixture
Třídící znak: 389602Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1839 ed. 2
Kat. čís.: 502793
Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry
Determination of explosion limits and the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours
Třídící znak: 389603Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-1+A1
Kat. čís.: 88584
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-2+A1
Kat. čís.: 88583
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-3+A1
Kat. čís.: 88582
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-4+A1
Kat. čís.: 88581
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15188
Kat. čís.: 512706
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
Třídící znak: 389605Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17077
Kat. čís.: 506176
Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření
Determination of burning behaviour of dust layers
Třídící znak: 389606Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17624
Kat. čís.: 515330
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch
Determination of explosion limits of gases and vapours at elevated pressures, elevated temperatures or with oxidizers other than air
Třídící znak: 389607Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2
Kat. čís.: 510446
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality management systems for Ex product manufacture
Třídící znak: 389621Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18  Další strana >>