ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 337 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14339
Kat. čís.: 75297
Podzemní požární hydranty
Underground fire hydrants
Třídící znak: 389511Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14384
Kat. čís.: 75296
Nadzemní požární hydranty
Pillar fire hydrants
Třídící znak: 389512Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 38 9552
Kat. čís.: 68414
Trhací háky
Fireman's hooks
Třídící znak: 389552Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 38 9554
Kat. čís.: 68415
Přejezdový můstek
Hose ramp
Třídící znak: 389554Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 13821
Kat. čís.: 67994
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Determination of minimum ignition energy of dust/air mixture
Třídící znak: 389602Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1839 ed. 2
Kat. čís.: 502793
Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry
Determination of explosion limits and the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours
Třídící znak: 389603Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-4+A1
Kat. čís.: 88581
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-3+A1
Kat. čís.: 88582
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-2+A1
Kat. čís.: 88583
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14034-1+A1
Kat. čís.: 88584
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds
Třídící znak: 389604Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15188
Kat. čís.: 512706
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
Třídící znak: 389605Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17077
Kat. čís.: 506176
Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření
Determination of burning behaviour of dust layers
Třídící znak: 389606Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17624
Kat. čís.: 515330
Nová
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch
Třídící znak: 389607Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 80079-34
Kat. čís.: 89850
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality systems for equipment manufacture
Třídící znak: 389621Datum vydání: 01.02.2012Datum zrušení: 31.03.2023 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510447)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  31.03.2023 
  
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2
Kat. čís.: 510446
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality management systems for Ex product manufacture
Třídící znak: 389621Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1127-1 ed. 3
Kat. čís.: 509914
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
Třídící znak: 389622Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1127-2
Kat. čís.: 96382
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
Třídící znak: 389622Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13237
Kat. čís.: 92696
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 389631Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 80079-38
Kat. čís.: 502388
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech
Explosive atmospheres - Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines
Třídící znak: 389641Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506207)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 80079-36
Kat. čís.: 500745
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky
Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements
Třídící znak: 389641Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506855)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 509926)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>