ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 337 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 80079-37
Kat. čís.: 500741
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání iniciačních zdrojů „b“, kapalinový závěr „k“
Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid immersion "k"
Třídící znak: 389641Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506856)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN 13463-2
Kat. čís.: 73587
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"
Non-electrical apparatus for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Protection by flow restricting enclosure "fr"
Třídící znak: 389641Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13463-3
Kat. čís.: 74480
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by flameproof enclosure "d"
Třídící znak: 389641Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14986 ed. 2
Kat. čís.: 502590
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Design of fans working in potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 389650Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15967
Kat. čís.: 515329
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par
Determination of the maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours
Třídící znak: 389662Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17348
Kat. čís.: 516012
Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Requirements for design and testing of vacuum cleaners for use in potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 389663Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15794
Kat. čís.: 85299
Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin
Determination of explosion points of flammable liquids
Třídící znak: 389664Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16852
Kat. čís.: 504006
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití
Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use
Třídící znak: 389671Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14373 ed. 2
Kat. čís.: 514818
Systémy pro potlačení výbuchu
Explosion suppression systems
Třídící znak: 389681Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14491
Kat. čís.: 92129
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
Dust explosion venting protective systems
Třídící znak: 389682Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510677)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN 38 9683
Kat. čís.: 77781
Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu
Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
Třídící znak: 389683Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14994
Kat. čís.: 79245
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu
Gas explosion venting protective systems
Třídící znak: 389684Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14460
Kat. čís.: 506309
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku
Explosion resistant equipment
Třídící znak: 389690Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14797
Kat. čís.: 79159
Zařízení pro odlehčení výbuchu
Explosion venting devices
Třídící znak: 389691Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16009
Kat. čís.: 89911
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu
Flameless explosion venting devices
Třídící znak: 389692Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510474)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN 16020
Kat. čís.: 90154
Protiexplozní komíny
Explosion diverters
Třídící znak: 389693Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15198
Kat. čís.: 80800
Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 389695Datum vydání: 01.04.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15233
Kat. čís.: 80812
Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres
Třídící znak: 389696Datum vydání: 01.04.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15089
Kat. čís.: 84052
Systémy pro oddělení výbuchu
Explosion isolating systems
Třídící znak: 389697Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16447
Kat. čís.: 96609
Zpětné protiexplozní klapky
Explosion isolation flap valves
Třídící znak: 389698Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>