ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 342 produktů
Aktuální strana 5 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 18453
Kat. čís.: 76153
Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody
Natural gas - Correlation between water content and water dew point
Třídící znak: 385566Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6976
Kat. čís.: 503714
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Woobe indicies from composition
Třídící znak: 385572Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6327
Kat. čís.: 81277
Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers
Třídící znak: 385573Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6570
Kat. čís.: 71945
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda
Natural gas - Determination of potential hydrocarbon liquid content - Gravimetric methods
Třídící znak: 385575Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10101-1
Kat. čís.: 53117
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction (ISO 10101-1:1993)
Třídící znak: 385576Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10101-2
Kat. čís.: 53118
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 2: Titration procedure (ISO 10101-2:1993)
Třídící znak: 385576Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10101-3
Kat. čís.: 53119
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 3: Coulometric procedure (ISO 10101-3:1993)
Třídící znak: 385576Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6978-1
Kat. čís.: 74277
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu
Natural gas - Determination of mercury - Part 1: Sampling of mercury by chemisorption on iodine
Třídící znak: 385580Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6978-2
Kat. čís.: 74278
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny
Natural gas - Determination of mercury - Part 2: Sampling of mercury by amalgamation on gold/platinum alloy
Třídící znak: 385580Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501843)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 16723-1
Kat. čís.: 503012
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network
Třídící znak: 385585Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503584)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 16723-2
Kat. čís.: 505851
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
Třídící znak: 385585Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6142-1
Kat. čís.: 99008
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 1: Gravimetric method for Class I mixtures
Třídící znak: 385609Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6144
Kat. čís.: 77737
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Static volumetric method
Třídící znak: 385611Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-7
Kat. čís.: 507397
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 7: Thermal mass-flow controllers
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-1
Kat. čís.: 509251
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 1: General aspects
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-6
Kat. čís.: 505367
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 6: Critical flow orifices
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-10
Kat. čís.: 82211
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 10: Permeation method (ISO 6145-10:2002)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-5
Kat. čís.: 87920
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 5: Capillary calibration devices (ISO 6145-5:2009)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-9
Kat. čís.: 87921
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 9: Saturation method (ISO 6145-9:2009)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6145-8
Kat. čís.: 82210
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 8: Diffusion method (ISO 6145-8:2005)
Třídící znak: 385615Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>