ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 143 produktů
Aktuální strana 4 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11806-1
Kat. čís.: 91208
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
Třídící znak: 470620Datum vydání: 01.08.2012Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11806-1
Kat. čís.: 515561
Nová
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
Třídící znak: 470620Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11806-2
Kat. čís.: 515560
Nová
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with backpack power unit
Třídící znak: 470620Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15811
Kat. čís.: 97310
Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů
Agricultural machinery - Fixed guards and interlocked guards with or without guard locking for moving transmission parts
Třídící znak: 470623Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 908+A1
Kat. čís.: 85054
Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost
Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation - Safety
Třídící znak: 470623Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 909+A1
Kat. čís.: 85052
Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost
Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral types irrigation machines - Safety
Třídící znak: 470624Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 707
Kat. čís.: 508482
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Třídící znak: 470625Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1853+AC
Kat. čís.: 509612
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost
Agricultural machinery - Trailers - Safety
Třídící znak: 470626Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12525+A2
Kat. čís.: 86671
Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost
Agricultural machinery - Front loaders - Safety
Třídící znak: 470627Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1374+A1
Kat. čís.: 86928
Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost
Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos - Safety
Třídící znak: 470628Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13118+A1
Kat. čís.: 85050
Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost
Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety
Třídící znak: 470629Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13140+A1
Kat. čís.: 86151
Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost
Agricultural machinery - Sugar beet and fodder beet harvesting equipment - Safety
Třídící znak: 470630Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12733
Kat. čís.: 509601
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers - Safety
Třídící znak: 470631Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13448+A1
Kat. čís.: 85685
Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost
Agricultural and forestry machinery - Inter-row mowing units - Safety
Třídící znak: 470632Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14910+A1
Kat. čís.: 84600
Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost
Garden equipment - Walk-behind combustion engine powered trimmers - Safety
Třídící znak: 470635Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14930+A1
Kat. čís.: 84198
Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů
Agricultural and forestry machinery and gardening equipment - Pedestrian controlled and hand-held machines - Determination of accessibility of hot surfaces
Třídící znak: 470636Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16952+A1
Kat. čís.: 513949
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost
Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard's operations (WPO) - Safety
Třídící znak: 470640Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18497
Kat. čís.: 509839
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování
Agricultural machinery and tractors - Safety of highly automated agricultural machines - Principles for design
Třídící znak: 470650Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17344
Kat. čís.: 513359
Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdění
Agricultural machinery - Self-propelled agricultural and forestry vehicles - Requirements for braking
Třídící znak: 470660Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6880
Kat. čís.: 29167
Zemědělské stroje. Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy. Hlavní a připojovací rozměry
Machinery for agriculture. Trailed units of shallow tillage equipment. Main dimensions and attachment points
Třídící znak: 471003Datum vydání: 01.09.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8  Další strana >>