ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 143 produktů
Aktuální strana 7 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14267
Kat. čís.: 71397
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty
Irrigation techniques - Irrigation hydrants
Třídící znak: 474070Datum vydání: 01.01.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82963)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.03.2009  
  
ČSN EN 14268
Kat. čís.: 74650
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody
Irrigation techniques - Meters for irrigation water
Třídící znak: 474071Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78231)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
ČSN EN 15099-1
Kat. čís.: 79160
Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny
Irrigation techniques - Remote monitoring and control for irrigation systems - Part 1: General considerations
Třídící znak: 474090Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19932-1
Kat. čís.: 94427
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements
Třídící znak: 474425Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19932-2
Kat. čís.: 94428
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods
Třídící znak: 474425Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5699
Kat. čís.: 29181
Zemědělské stroje, nářadí a zařízení. Rozměry pro mechanické nakládání volně loženého materiálu
Agricultural machinery, implements and equipment. Dimensions for mechanical loading with bulk goods
Třídící znak: 475002Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 6814
Kat. čís.: 97127
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění
Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification
Třídící znak: 476000Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11850
Kat. čís.: 90893
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky
Machinery for forestry - General safety requirements
Třídící znak: 476001Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500267)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 515942)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN ISO 8084
Kat. čís.: 73516
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
Machinery for forestry - Operator protective structures - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 476002Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 501304)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN 13525
Kat. čís.: 511628
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
Třídící znak: 476003Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8083
Kat. čís.: 77913
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
Machinery for forestry - Falling-object protective structures (FOPS) - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 476004Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17067
Kat. čís.: 510641
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače
Forestry machinery - Safety requirements on radio remote controls
Třídící znak: 476005Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7112
Kat. čís.: 508153
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník
Machinery for forestry - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Vocabulary
Třídící znak: 476010Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19472-2
Kat. čís.: 514981
Lesnické strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Trakční pomocné navijáky
Machinery for forestry - Winches - Part 2: Traction aid winches
Třídící znak: 476015Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2057
Kat. čís.: 15099
Zemědělské traktory. Dálkově ovládané přímočaré hydromotory pro přípojné stroje
Agricultural tractors. Remote control hydraulic cylinders for trailed implements
Třídící znak: 477001Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 5708
Kat. čís.: 15236
Chladící nádrže na mléko
Refrigerated bulk milk tanks
Třídící znak: 478001Datum vydání: 01.01.1994    Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 13683+A2
Kat. čís.: 89282
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost
Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety
Třídící znak: 479010Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94016)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2013  
  
ČSN EN 13684
Kat. čís.: 506850
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers - Safety
Třídící znak: 479011Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15503+A2
Kat. čís.: 99780
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost
Garden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums - Safety
Třídící znak: 479012Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8437-1
Kat. čís.: 509919
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 1: Terminology and common tests
Třídící znak: 479022Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513584)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
První strana Předchozí strana  7 8  Další strana >>