ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 141 produktů
Aktuální strana 6 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12324-4
Kat. čís.: 58507
Zavlažovací technika - Bubnové strojní systémy - Část 4: Kontrolní seznam požadavků uživatelů
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 4: Check list of users requirements
Třídící znak: 474010Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12325-2
Kat. čís.: 58508
Zavlažovací technika - Otočné a pásové systémy - Část 2: Minimální výkony a technické charakteristiky
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics
Třídící znak: 474020Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 61071)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2001  
  
ČSN EN 12325-1
Kat. čís.: 56310
Zavlažovací technika - Otočné a pásové systémy - Část 1: Uvádění technických charakteristik
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 1: Presentation of the technical characteristics
Třídící znak: 474020Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12325-3
Kat. čís.: 60234
Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification
Třídící znak: 474020Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11545
Kat. čís.: 86010
Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování
Agricultural irrigation equipment - Centre-pivot and moving lateral irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of uniformity of water distribution
Třídící znak: 474021Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13742-1
Kat. čís.: 72439
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace
Irrigation Techniques - Solid set sprinkler systems - Part 1: Selection, design, planning and installation
Třídící znak: 474030Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13742-2
Kat. čís.: 72440
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody
Irrigation techniques - Solid set sprinkler systems - Part 2: Test methods
Třídící znak: 474030Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12484-3
Kat. čís.: 60668
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 3: Automatické ovládání a řízení systému
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 3: Automatic control and system management
Třídící znak: 474040Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12484-2
Kat. čís.: 60669
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 2: Návrh a definice typických technických schémat
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 2: Design and definition of typical technical templates
Třídící znak: 474040Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12484-4
Kat. čís.: 66540
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 4: Installation and Acceptance
Třídící znak: 474040Datum vydání: 01.04.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12484-5
Kat. čís.: 66252
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 5: Testing methods of systems
Třídící znak: 474040Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12484-1
Kat. čís.: 56309
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 1: Stanovení programu zařízení vlastníkem
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 1: Definition of the programme of equipment by the owner
Třídící znak: 474040Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13635
Kat. čís.: 63512
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem
Irrigation techniques - Localised irrigation systems - Terminology and data to be supplied by the manufacturer
Třídící znak: 474050Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15097
Kat. čís.: 77766
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky
Irrigation techniques - Localised irrigation - Hydraulic evaluation
Třídící znak: 474052Datum vydání: 01.05.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9261
Kat. čís.: 86002
Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody
Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods (ISO 9261:2004)
Třídící znak: 474053Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12734
Kat. čís.: 60665
Zavlažovací technika - Zavlažovací přenosné trubky s rychlospojkami - Technické charakteristiky a zkoušení
Irrigation techniques - Quick coupling pipes for movable irrigation supply - Technical characteristics and testing
Třídící znak: 474060Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13997
Kat. čís.: 69617
Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení
Irrigation techniques - Connection and control accessories for use in irrigation systems - Technical characteristics and testing
Třídící znak: 474061Datum vydání: 01.04.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13693-1
Kat. čís.: 502679
Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování
Irrigation equipment - Safety devices for chemigation - Part 1: Small plastics valves for chemigation
Třídící znak: 474062Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14267
Kat. čís.: 71397
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty
Irrigation techniques - Irrigation hydrants
Třídící znak: 474070Datum vydání: 01.01.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82963)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.03.2009  
  
ČSN EN 14268
Kat. čís.: 74650
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody
Irrigation techniques - Meters for irrigation water
Třídící znak: 474071Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78231)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
První strana Předchozí strana  6 7 8  Další strana >>