VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 1 z 7

Další strana >>

ČSN EN 12792
Kat. čís.: 70963
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky
Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
Třídící znak: 120001Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13182
Kat. čís.: 65138
Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech
Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity measurements in ventilated spaces
Třídící znak: 120011Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 12 0017
Kat. čís.: 24994
Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení
Methods of measurement and rating of noise from air engineering equipment. General specifications
Třídící znak: 120017Datum vydání: 01.03.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1505
Kat. čís.: 55287
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions
Třídící znak: 120501Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 1506
Kat. čís.: 79692
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions
Třídící znak: 120502Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13180
Kat. čís.: 64126
Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí
Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts
Třídící znak: 120503Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12237
Kat. čís.: 67694
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts
Třídící znak: 120504Datum vydání: 01.10.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12220
Kat. čís.: 55286
Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání
Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for general ventilation
Třídící znak: 120506Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 1507
Kat. čís.: 76159
Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage
Třídící znak: 120507Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14239
Kat. čís.: 70146
Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů
Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area
Třídící znak: 120510Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12097
Kat. čís.: 518597
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby
Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems
Třídící znak: 120511Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17192
Kat. čís.: 514136
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody
Ventilation for buildings - Ductwork - Non-metallic ductwork - Requirements and test methods
Třídící znak: 120520Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13403
Kat. čís.: 67805
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek
Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from insulation ductboards
Třídící znak: 120521Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12236
Kat. čís.: 64576
Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost
Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports - Requirements for strength
Třídící znak: 120550Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15727
Kat. čís.: 86614
Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
Ventilation for buildings - Ducts and ductwork components, leakage classification and testing
Třídící znak: 120551Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15650
Kat. čís.: 88386
Větrání budov - Požární klapky
Ventilation for buildings - Fire dampers
Třídící znak: 120552Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15780
Kat. čís.: 90668
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení
Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
Třídící znak: 120553Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16573
Kat. čís.: 502517
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla
Ventilation for Buildings - Performance testing of components for residential buildings - Multifunctional balanced ventilation units for single family dwellings, including heat pumps
Třídící znak: 120554Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16946-1
Kat. čís.: 503082
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11
Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management - Part 1: Module M10-11
Třídící znak: 120555Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 52127-1
Kat. čís.: 512526
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12
Třídící znak: 120556Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7  Další strana >>