VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 132 produktů
Aktuální strana 3 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 29463-4
Kat. čís.: 506579
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 4: Test method for determining leakage of filter elements-Scan method
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29463-5
Kat. čís.: 506580
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29463-2
Kat. čís.: 506577
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15805
Kat. čís.: 85642
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions
Třídící znak: 125003Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15805
Kat. čís.: 514926
Nová
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions
Třídící znak: 125003Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10121-1
Kat. čís.: 95748
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 1: Gasphase air cleaning media
Třídící znak: 125004Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10121-2
Kat. čís.: 93081
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 2: Gasphase air cleaning devices (GPACD)
Třídící znak: 125004Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29461-1
Kat. čís.: 513917
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů
Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Static filter elements
Třídící znak: 125005Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29462
Kat. čís.: 92848
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu
Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow
Třídící znak: 125006Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15957
Kat. čís.: 97710
Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
Test dusts for evaluating air cleaning equipment
Třídící znak: 125007Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16891
Kat. čís.: 500145
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média
Test methods for evaluating degradation of characteristics of cleanable filter media
Třídící znak: 125008Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16890-3
Kat. čís.: 505626
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
Air filters for general ventilation - Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-2
Kat. čís.: 505489
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
Air filters for general ventilation - Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-4
Kat. čís.: 505694
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
Air filters for general ventilation - Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-1
Kat. čís.: 504646
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
Air filters for general ventilation - Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16170
Kat. čís.: 503612
Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních
In situ test methods for high efficiency filter systems in industrial facilities
Třídící znak: 125100Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-17
Kat. čís.: 512525
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 17: Particle deposition rate applications
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-8
Kat. čís.: 92873
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8: Classification of air cleanliness by chemical concentration (ACC)
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-10
Kat. čís.: 92874
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-14
Kat. čís.: 501607
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7  Další strana >>