VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 3 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 29463-3
Kat. čís.: 506578
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 3: Testing flat sheet filter media
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29463-4
Kat. čís.: 506579
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 4: Test method for determining leakage of filter elements-Scan method
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29463-5
Kat. čís.: 515522
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1822-1
Kat. čís.: 513015
Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15805
Kat. čís.: 514926
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions
Třídící znak: 125003Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10121-1
Kat. čís.: 95748
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 1: Gasphase air cleaning media
Třídící znak: 125004Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10121-2
Kat. čís.: 93081
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 2: Gasphase air cleaning devices (GPACD)
Třídící znak: 125004Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10121-3
Kat. čís.: 516744
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu
Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 3: Classification system for GPACDs applied to treatment of outdoor air
Třídící znak: 125004Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29461-1
Kat. čís.: 513917
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů
Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Static filter elements
Třídící znak: 125005Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29461-2
Kat. čís.: 516209
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 2: Zkouška životnosti filtračního prvku v mlžném prostředí a při mrholení
Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 2: Filter element endurance test in fog and mist environments
Třídící znak: 125005Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29462
Kat. čís.: 516206
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu
Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow
Třídící znak: 125006Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15957
Kat. čís.: 97710
Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
Test dusts for evaluating air cleaning equipment
Třídící znak: 125007Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16891
Kat. čís.: 500145
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média
Test methods for evaluating degradation of characteristics of cleanable filter media
Třídící znak: 125008Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16890-1
Kat. čís.: 504646
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
Air filters for general ventilation - Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-2
Kat. čís.: 518642
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
Air filters for general ventilation - Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-3
Kat. čís.: 505626
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
Air filters for general ventilation - Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16890-4
Kat. čís.: 518643
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
Air filters for general ventilation - Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency
Třídící znak: 125009Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16170
Kat. čís.: 503612
Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních
In situ test methods for high efficiency filter systems in industrial facilities
Třídící znak: 125100Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-1
Kat. čís.: 507280
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14644-10
Kat. čís.: 515524
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Assessment of surface cleanliness for chemical contamination
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7  Další strana >>