VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 132 produktů
Aktuální strana 5 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 12 7010
Kat. čís.: 95487
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
Design of ventilation and air conditioning systems - General regulations
Třídící znak: 127010Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 98966)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN 14134
Kat. čís.: 514566
Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Ventilation for buildings - Performance measurement and checks for residential ventilation systems
Třídící znak: 127011Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21083-1
Kat. čís.: 507539
Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm
Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm
Třídící znak: 127013Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15665
Kat. čís.: 84586
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
Ventilation for buildings - Determining performance criteria for residential ventilation systems
Třídící znak: 127021Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 87609)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
ČSN EN 15726
Kat. čís.: 90268
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek
Ventilation for buildings - Air diffusion - Measurements in the occupied zone of air-conditioned/ventilated rooms to evaluate thermal and acoustic conditions
Třídící znak: 127022Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16445
Kat. čís.: 93091
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud
Ventilation for buildings - Air diffusion - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application: non-isothermal procedure for cold jet
Třídící znak: 127023Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16798-5-2
Kat. čís.: 511616
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 2: Distribution and generation
Třídící znak: 127024Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-3
Kat. čís.: 509778
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)
Třídící znak: 127024Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-17
Kat. čís.: 509795
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 17: Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-1
Kat. čís.: 510657
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-5-1
Kat. čís.: 511613
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-1: Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 1: Distribution and generation
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-15
Kat. čís.: 514567
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 15: Calculation of cooling systems (Module M4-7) - Storage
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-13
Kat. čís.: 515325
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Energy performance of buildings - Part 13: Module M4-8 - Calculation of cooling systems - Generation
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-7
Kat. čís.: 513771
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 7: Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Modules M5-5)
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16798-9
Kat. čís.: 514042
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - General
Třídící znak: 127027Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1751
Kat. čís.: 95086
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves
Třídící znak: 127030Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12599
Kat. čís.: 92914
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems
Třídící znak: 127031Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13264
Kat. čís.: 62281
Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce
Ventilation for buildings - Floor mounted air terminal devices - Tests for structural classification
Třídící znak: 127032Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13181
Kat. čís.: 63652
Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem
Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand
Třídící znak: 127033Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12589
Kat. čís.: 63650
Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem
Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units
Třídící znak: 127034Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7  Další strana >>