VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 6 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8534
Kat. čís.: 502488
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of water content - Karl Fischer method (pyridine free)
Třídící znak: 588727Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22959
Kat. čís.: 84116
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donor-acceptor complex chromatography and HPLC with fluorescence detection (ISO 22959:2009)
Třídící znak: 588728Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11701
Kat. čís.: 85919
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla
Vegetable fats and oils - Determination of phospholipids content in lecithins by HPLC using a light-scattering detector
Třídící znak: 588729Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11702
Kat. čís.: 502134
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů
Animal and vegetable fats and oils - Enzymatic determination of total sterols content
Třídící znak: 588730Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5555
Kat. čís.: 64416
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků
Animal and vegetable fats and oils - Sampling (ISO 5555:2001)
Třídící znak: 588752Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96106)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2014  
  
ČSN EN ISO 661
Kat. čís.: 87417
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku
Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample
Třídící znak: 588753Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6321
Kat. čís.: 513171
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře - Bod tání posunem
Animal and vegetable fats and oils - Determination of melting point in open capillary tubes - Slip point
Třídící znak: 588755Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 660
Kat. čís.: 512020
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity
Třídící znak: 588756Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 22115
Kat. čís.: 514579
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Relativní složení olejů a derivátů pomocí kapilární plynové chromatografie (metoda otisku prstu)
Animal and vegetable fats and oils - Separation of lipid classes by capillary gas chromatography (fingerprint method)
Třídící znak: 588757Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3961
Kat. čís.: 507008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value
Třídící znak: 588761Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6884
Kat. čís.: 512269
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela
Animal and vegetable fats and oils - Determination of ash
Třídící znak: 588762Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3960
Kat. čís.: 502487
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination
Třídící znak: 588765Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12966-2
Kat. čís.: 503580
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids
Třídící znak: 588767Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12966-1
Kat. čís.: 97811
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 1: Guidelines on modern gas chromatography of fatty acid methyl esters
Třídící znak: 588767Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12966-4
Kat. čís.: 500739
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination by capillary gas chromatography
Třídící znak: 588767Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12966-3
Kat. čís.: 501640
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 3: Preparation of methyl esters using trimethylsulfonium hydroxide (TMSH)
Třídící znak: 588767Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8292-1
Kat. čís.: 86504
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda
Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content by pulsed NMR - Part 1: Direct method (ISO 8292- 1:2008)
Třídící znak: 588768Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8292-2
Kat. čís.: 86505
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda
Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content by pulsed NMR - Part 2: Indirect method (ISO 8292- 2:2008)
Třídící znak: 588768Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6886
Kat. čís.: 500414
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test)
Třídící znak: 588774Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15303
Kat. čís.: 83156
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS
Animal and vegetable fats and oils - Detection and identification of a volatile organic contaminant by GC/MS (ISO 15303:2001)
Třídící znak: 588775Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9  Další strana >>