VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 162 produktů
Aktuální strana 7 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 6463
Kat. čís.: 17039
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - Metoda plynové chromatografie
Animal and vegetable fats and oils. Determination of butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) - Gas-liquid chromatographic method
Třídící znak: 588776Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 6885
Kat. čís.: 500147
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla
Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value
Třídící znak: 588777Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 27107
Kat. čís.: 97586
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Potentiometric end-point determination
Třídící znak: 588778Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6320
Kat. čís.: 503468
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu
Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index
Třídící znak: 588779Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 663
Kat. čís.: 509339
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot
Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble impurities content
Třídící znak: 588780Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7366
Kat. čís.: 17042
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu
Animal and vegetables fats and oils. Determination of 1-monoglycerides and free glycerol contents
Třídící znak: 588781Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39372)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1995  
  
ČSN EN ISO 16035
Kat. čís.: 74645
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích
Animal and vegetable fats and oils - Determination of low-boiling halogenated hydrocarbons in edible oils
Třídící znak: 588784Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 935
Kat. čís.: 18851
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení titru
Animal and vegetable fats and oils. Determination of titre
Třídící znak: 588795Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3656
Kat. čís.: 88131
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření
Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO 3656:2011)
Třídící znak: 588796Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503128)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN ISO 6800
Kat. čís.: 52696
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení mastných kyselin v triacylglycerolech vázaných v poloze 2
Animal and vegetable fats and oils - Determination of the composition of fatty acids in the 2-position of the triglycerides molecules (ISO 6800:1997)
Třídící znak: 588799Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : UR1 (Katalogové číslo: 55467)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1998  
  
ČSN EN ISO 12228-1
Kat. čís.: 96976
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 1: Animal and vegetable fats and oils
Třídící znak: 588800Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12228-2
Kat. čís.: 96639
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků
Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 2: Olive and olive pomace oils
Třídící znak: 588800Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 662
Kat. čís.: 500820
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek
Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and volatile matter content
Třídící znak: 588801Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3596
Kat. čís.: 63735
Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení nezmýdelnitého podílu - Metoda diethyletherové extrakce
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable matter - Method using diethyl ether extraction (ISO 3596:2000)
Třídící znak: 588802Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18609
Kat. čís.: 63737
Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení mezmýdelnitelného podílu - Metoda používající extrakci hexanem
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable matter - Method using hexane extraction (ISO 18609:2000)
Třídící znak: 588803Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15774
Kat. čís.: 502681
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií
Animal and vegetable fats and oils - Determination of cadmium content by direct graphite furnace atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 588804Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16931
Kat. čís.: 83751
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triacylglycerols by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 16931:2009)
Třídící znak: 588805Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15301
Kat. čís.: 63999
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou
Animal and vegetable fats and oils - Determination of sediment in crude fats and oils - Centrifuge method (ISO 15301:2001)
Třídící znak: 588806Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79371)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN ISO 10539
Kat. čís.: 65146
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality
Animal and vegetable fats and oils - Determination of alkalinity (ISO 10539:2002)
Třídící znak: 588807Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8420
Kat. čís.: 65265
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek
Animal and vegetable fats and oils - Determination of content of polar compounds (ISO 8420:2002)
Třídící znak: 588809Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81940)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2008  
  
První strana Předchozí strana  7 8 9  Další strana >>