VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 8 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14103
Kat. čís.: 511241
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
Třídící znak: 588810Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14104
Kat. čís.: 513041
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of acid value
Třídící znak: 588811Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14105
Kat. čís.: 512858
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents
Třídící znak: 588812Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14106
Kat. čís.: 71337
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free glycerol content
Třídící znak: 588813Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14107
Kat. čís.: 71779
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of phosphorus content by inductively coupled plasma (ICP) emission spectrometry
Třídící znak: 588814Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14108
Kat. čís.: 71780
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of sodium content by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 588815Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14109
Kat. čís.: 71781
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of potassium content by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 588816Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14110
Kat. čís.: 508888
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters - Determination of methanol content
Třídící znak: 588817Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14111
Kat. čís.: 71783
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla
Fat and oil derivatives - Fatty Acid methyl Esters (FAME) - Determination of iodine value
Třídící znak: 588818Datum vydání: 01.12.2004Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14111
Kat. čís.: 516438
Nová
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení jodového čísla
Třídící znak: 588818Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14112
Kat. čís.: 512646
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
Třídící znak: 588819Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19219
Kat. čís.: 69760
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích
Animal and vegetable fats and oils - Determination of visible foots in crude fats and oils
Třídící znak: 588820Datum vydání: 01.07.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13884
Kat. čís.: 74648
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie
Animal and vegetable fats and oils - Determination of isolated trans isomers by infrared spectrometry
Třídící znak: 588821Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15302
Kat. čís.: 503579
[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází
Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene - Reverse-phase high performance liquid chromatography method
Třídící znak: 588822Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23275-1
Kat. čís.: 84464
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla
Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 1: Determination of the presence of cocoa butter equivalents
Třídící znak: 588823Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23275-2
Kat. čís.: 83152
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla
Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 2: Quantification of cocoa butter equivalents (ISO 23275-2:2006)
Třídící znak: 588823Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29822
Kat. čís.: 95717
Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů
Vegetable fats and oils - Isomeric diacylglycerols - Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols
Třídící znak: 588824Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18395
Kat. čís.: 79790
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 18395:2005)
Třídící znak: 588825Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17932
Kat. čís.: 89542
Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu
Palm oil - Determination of the deterioration of bleachability index (DOBI) and carotene content
Třídící znak: 588826Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6883
Kat. čís.: 502489
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of conventional mass per volume (litre weight in air)
Třídící znak: 588827Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9  Další strana >>