Služby


Vyhovuje 120 produktů
Aktuální strana 2 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 19160-4
Kat. čís.: 504552
Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres
Addressing - Part 4: International postal address components and template language
Třídící znak: 760401Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14014
Kat. čís.: 76764
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování
Postal services - Hybrid Mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
Třídící znak: 760501Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15121-1
Kat. čís.: 87975
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace
Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations
Třídící znak: 760502Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15121-2
Kat. čís.: 87978
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM
Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service
Třídící znak: 760502Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16326
Kat. čís.: 92599
Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky
Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
Třídící znak: 760503Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13724
Kat. čís.: 93644
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody
Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods
Třídící znak: 760701Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN/TS 17457
Kat. čís.: 510749
Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele
Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers
Třídící znak: 760702Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14631
Kat. čís.: 73358
Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán
Postal services - Automatic identification of receptacles and containers - Receptacle asset numbering
Třídící znak: 760705Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14482
Kat. čís.: 87753
Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost
Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
Třídící znak: 760721Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15873
Kat. čís.: 83746
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS
Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation
Třídící znak: 760731Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16238
Kat. čís.: 89886
Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC
Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
Třídící znak: 760732Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16316
Kat. čís.: 91327
Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění
Postal services - Open interface - Sortplan
Třídící znak: 760733Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15448
Kat. čís.: 97300
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy)
Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
Třídící znak: 760734Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17073
Kat. čís.: 510318
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky
Postal services - Interfaces for cross border parcels
Třídící znak: 760735Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511399)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN P CEN/TS 99001
Kat. čís.: 83833
Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby
Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance
Třídící znak: 761001Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18513
Kat. čís.: 514829
Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní typy turistického ubytování - Slovník
Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary
Třídící znak: 761101Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21401
Kat. čís.: 513849
Služby cestovního ruchu a souvisící služby - Systém managementu udržitelnosti pro ubytovací zařízení - Požadavky
Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments - Requirements
Třídící znak: 761102Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 76 1110
Kat. čís.: 513049
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex
Tourism services - Classification of accommodation establishments - Category hotel, hotel garni, pension, motel, apartment hotel and apartment complex
Třídící znak: 761110Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513775)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN 13809
Kat. čís.: 69434
Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie
Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology
Třídící znak: 761201Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15565
Kat. čís.: 513537
Služby cestovního ruchu - Požadavky na odbornou přípravu a kvalifikační programy pro průvodce cestovního ruchu
Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes
Třídící znak: 761202Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6  Další strana >>