Služby


Vyhovuje 120 produktů
Aktuální strana 5 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15221-4
Kat. čís.: 94114
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-5
Kat. čís.: 94115
Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu
Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-6
Kat. čís.: 94116
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 41011
Kat. čís.: 505549
Facility management - Slovník
Facility management - Vocabulary
Třídící znak: 762102Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41012
Kat. čís.: 505979
Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním
Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements
Třídící znak: 762103Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41001
Kat. čís.: 507435
Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání
Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 762104Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41014
Kat. čís.: 511552
Facility management - Vývoj strategie facility managementu
Facility management - Development of facility management strategy
Třídící znak: 762105Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20700
Kat. čís.: 506383
Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
Guidelines for management consultancy services
Třídící znak: 763001Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15224
Kat. čís.: 502859
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Třídící znak: 763100Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16118
Kat. čís.: 94661
Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení
Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme
Třídící znak: 763101Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16224+A1
Kat. čís.: 95247
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky
Healthcare provision by chiropractors
Třídící znak: 763102Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16372
Kat. čís.: 98705
Služby estetické chirurgie
Aesthetic surgery services
Třídící znak: 763103Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16844+A2
Kat. čís.: 509652
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření
Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments
Třídící znak: 763104Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16686
Kat. čís.: 98617
Poskytování osteopatické zdravotní péče
Osteopathic healthcare provision
Třídící znak: 763106Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16872
Kat. čís.: 502182
Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii
Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (MDQH) - Requirements for health care provision by Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy
Třídící znak: 763107Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17226
Kat. čís.: 508585
Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb
Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service
Třídící znak: 763108Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17398
Kat. čís.: 511659
Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka
Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Třídící znak: 763109Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16736
Kat. čís.: 99107
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení
Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training
Třídící znak: 763202Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16310
Kat. čís.: 93066
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení
Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities
Třídící znak: 763301Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16311
Kat. čís.: 93067
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty
Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products
Třídící znak: 763302Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6  Další strana >>