Služby


Vyhovuje 120 produktů
Aktuální strana 6 z 6

Předchozí strana

ČSN EN 16311
Kat. čís.: 93067
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty
Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products
Třídící znak: 763302Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16636
Kat. čís.: 98732
Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence
Pest management services - Requirements and competences
Třídící znak: 763303Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16763
Kat. čís.: 505417
Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy
Services for fire safety systems and security systems
Třídící znak: 763304Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50710
Kat. čís.: 515852
Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy
Requirements for the provision od secure remote services for fire safety systems and security systems
Třídící znak: 763305Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15017
Kat. čís.: 509784
Služby v pohřebnictví - Požadavky
Funeral Services - Requirements
Třídící znak: 763500Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10377
Kat. čís.: 95051
Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele
Consumer product safety - Guidelines for suppliers
Třídící znak: 763501Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16489-3
Kat. čís.: 97257
Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb
Professional indoor UV exposure services - Part 3: Requirements for the provision of services
Třídící znak: 763502Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16489-2
Kat. čís.: 97258
Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce
Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant
Třídící znak: 763502Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16489-1
Kat. čís.: 96017
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training
Třídící znak: 763502Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
ČSN EN 17169
Kat. čís.: 510814
Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe
Tattooing - Safe and hygienic practice
Třídící znak: 763505Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16775
Kat. čís.: 99557
Odborné činnosti - Obecné požadavky pro odborné služby
Expertise activities - General requirements for expertise services
Třídící znak: 763601Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16880
Kat. čís.: 500593
Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb
Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence
Třídící znak: 763602Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16992
Kat. čís.: 502260
Kompetence celních zástupců
Competency for Customs Representatives
Třídící znak: 763603Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17371-1
Kat. čís.: 512728
Poskytování služeb - Část 1: Nákup služby - Návod k posuzování způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení nabídek služby
Provision of services - Part 1: Service procurement - Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals
Třídící znak: 763604Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17371-3
Kat. čís.: 511553
Poskytování služeb - Část 3: Management hodnocení výkonnosti - Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb
Provision of services - Part 3: Management of Performance Measurement - Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts
Třídící znak: 763604Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17371-2
Kat. čís.: 514204
Poskytování služeb - Část 2: Smlouvy o službách - Návod pro návrh, obsah a strukturu smluv
Provision of services - Part 2: Services contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts
Třídící znak: 763604Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15797
Kat. čís.: 85670
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa
Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants
Třídící znak: 765651Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15796
Kat. čís.: 85673
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite
Třídící znak: 765654Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15798
Kat. čís.: 85671
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky
Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media
Třídící znak: 765655Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15799
Kat. čís.: 85672
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí
Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon
Třídící znak: 765656Datum vydání: 01.06.2010Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6