ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 68 produktů
Aktuální strana 1 z 4

Další strana >>

ČSN EN 50369
Kat. čís.: 75371
Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů
Liquid tight sheathing systems for cable management
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60423 ed. 2
Kat. čís.: 81127
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství
Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50626-1
Kat. čís.: 518505
Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50626-2
Kat. čís.: 518990
Trubkové systémy uložené pod zemí pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 2: Systémy instalačních trubek z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Požadavky na trubky, tvarovky a systém používaný ve zvláštních aplikacích
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 2: Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) or Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) conduit systems - Requirements for solid wall conduits, fittings and the system used in special applications
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61386-1 ed. 2
Kat. čís.: 82425
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky
Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509469)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
ČSN EN 61386-24
Kat. čís.: 88682
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi
Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 21.07.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518508)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2024Datum zrušení:  21.07.2026 
  
ČSN EN 61386-25
Kat. čís.: 90615
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek
Conduit systems for cable management - Part 25: Particular requirements - Conduit fixing devices
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2
Kat. čís.: 513793
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514540)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515322)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2
Kat. čís.: 513795
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514538)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2
Kat. čís.: 513797
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514539)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 62549
Kat. čís.: 90684
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
Articulated systems and flexible systems for cable guiding
Třídící znak: 370001Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63355
Kat. čís.: 516013
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů
Cable management systems - Test method for content of halogens
Třídící znak: 370005Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50642
Kat. čís.: 505535
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů
Cable management systems - Test method for content of halogens
Třídící znak: 370005Datum vydání: 01.02.2019Datum zrušení: 17.08.2025 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515953)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2023Datum zrušení:  17.08.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516014)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  17.08.2025 
  
ČSN EN 50085-1 ed. 2
Kat. čís.: 75372
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94499)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2014  
  
ČSN EN 50085-2-1
Kat. čís.: 79195
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90614)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2012  
  
ČSN EN 50085-2-2
Kat. čís.: 83625
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50085-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 87236
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50085-2-4
Kat. čís.: 85787
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60670-21
Kat. čís.: 80203
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518799)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2024  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 518800)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2024  
  
ČSN EN 60670-22
Kat. čís.: 78673
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4  Další strana >>