VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ


Vyhovuje 256 produktů
Aktuální strana 8 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14619
Kat. čís.: 508606
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 942843Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14974
Kat. čís.: 509369
Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Skateparks - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 942844Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16899
Kat. čís.: 510579
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Sports and recreational equipment - Parkour equipment - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 942845Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21853
Kat. čís.: 510292
Kite bording - Upínací systém - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Kite boarding - Release system - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 942846Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23537-1
Kat. čís.: 501760
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky
Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements
Třídící znak: 942855Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505404)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN ISO 23537-2
Kat. čís.: 501761
Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů
Requirements for sleeping bags - Part 2: Fabric and material properties
Třídící znak: 942855Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13538-2
Kat. čís.: 66193
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 2: Tloušťka a elastické zotavení
Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 2: Thickness and elastic recovery
Třídící znak: 942857Datum vydání: 01.05.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13538-3
Kat. čís.: 500866
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení
Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 3: Volume under load and easiness of packing
Třídící znak: 942858Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 71-14
Kat. čís.: 508913
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití
Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-7+A3
Kat. čís.: 510853
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-13 ed. 2
Kat. čís.: 513607
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-4 ed. 2
Kat. čís.: 512916
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-3+A1
Kat. čís.: 513409
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-2
Kat. čís.: 512844
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost
Safety of toys - Part 2: Flammability
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-12
Kat. čís.: 502281
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 71-9+A1
Kat. čís.: 79902
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky
Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds - Requirements
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-10
Kat. čís.: 76249
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce
Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-11
Kat. čís.: 76009
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody
Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-5
Kat. čís.: 99675
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 71-1+A1
Kat. čís.: 506772
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
Třídící znak: 943095Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13  Další strana >>