VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ


Vyhovuje 257 produktů
Aktuální strana 12 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4528
Kat. čís.: 97716
Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků
Vitreous and porcelain enamel finishes - Guide to selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles
Třídící znak: 945010Datum vydání: 01.09.2015Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4528
Kat. čís.: 515602
Nová
Smalty - Výběr metod zkoušení pro smaltované plochy výrobků
Třídící znak: 945010Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28764
Kat. čís.: 99532
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině
Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing enamels on sheet steel, sheet aluminium and cast iron
Třídící znak: 945011Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20274
Kat. čís.: 504393
Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti
Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient
Třídící znak: 945012Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28706-3
Kat. čís.: 504995
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle
Třídící znak: 945040Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28706-4
Kat. čís.: 500042
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 4: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel
Třídící znak: 945040Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28706-2
Kat. čís.: 502733
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 2: Determination of resistance to chemical corrosion by boiling acids, boiling neutral liquids, alkaline liquids and/or their vapours
Třídící znak: 945040Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28706-5
Kat. čís.: 89210
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 5: Determination of resistance to chemical corrosion in closed systems (ISO 28706-5:2010)
Třídící znak: 945040Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28706-1
Kat. čís.: 89067
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at room temperature (ISO 28706- 1:2008)
Třídící znak: 945040Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 4530
Kat. čís.: 31998
Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu
Vitreous and porcelain enamelled manufactured articles. Determination of resistance to heat
Třídící znak: 945050Datum vydání: 01.09.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 4532
Kat. čís.: 31999
Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním
Vitreous and porcelain enamels. Determination of the resistance of enamelled articles to impact. Pistol test
Třídící znak: 945050Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 8291
Kat. čís.: 32002
Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností
Vitreous and porcelain enamels. Method of test of self-cleaning properties
Třídící znak: 945050Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 6370-2
Kat. čís.: 513974
Smalty - Stanovení odolnosti proti oděru - Část 2: Úbytek hmotnosti způsobený hloubkovým oděrem
Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after subsurface abrasion
Třídící znak: 945053Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6370-1
Kat. čís.: 16258
Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem
Vitreous and porcelain enamels. Determination of the resistance to abrasion. Part 1: Abrasion testing apparatus
Třídící znak: 945053Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513987)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN ISO 8289-1
Kat. čís.: 510293
Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou
Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for nonprofiled surfaces
Třídící znak: 945054Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8289-2
Kat. čís.: 507967
Smalty – Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad – Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše
Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 2: Slurry test for profiled surfaces
Třídící znak: 945054Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11177
Kat. čís.: 507968
Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení
Vitreous and porcelain enamels - Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply - Quality requirements and testing
Třídící znak: 945055Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4531
Kat. čís.: 515375
Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty
Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits
Třídící znak: 945056Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2746
Kat. čís.: 99224
Smalty - Zkouška vysokým napětím
Vitreous and porcelain enamels - High voltage test
Třídící znak: 945057Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2747
Kat. čís.: 70852
Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu
Vitreous and porcelain enamels - Enamelled cooking utensils - Determination of resistance to thermal shock
Třídící znak: 945059Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13  Další strana >>