PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ


Vyhovuje 131 produktů
Aktuální strana 5 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13676
Kat. čís.: 62512
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek
Polymer coated paper and board intended for food contact - Detection of pinholes
Třídící znak: 500484Datum vydání: 01.12.2001    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 645
Kat. čís.: 18643
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of a cold water extract
Třídící znak: 500485Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 647
Kat. čís.: 18642
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za horka
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of hot water extract
Třídící znak: 500486Datum vydání: 01.12.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 646
Kat. čís.: 507704
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board
Třídící znak: 500487Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 648
Kat. čís.: 507703
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
Třídící znak: 500488Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 920
Kat. čís.: 60943
Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of dry matter content in an aqueous extract
Třídící znak: 500489Datum vydání: 01.07.2001    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1104
Kat. čís.: 506893
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
Třídící znak: 500490Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1541
Kat. čís.: 62511
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of formaldehyde in an aqueous extract
Třídící znak: 500491Datum vydání: 01.12.2001    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15318
Kat. čís.: 58340
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení 7 specifikovaných polychlorovaných bifenylů (PCB)
Pulp, paper and board - Determination of 7 specified polychlorinated biphenyls (PCB) (ISO 15318:1999)
Třídící znak: 500492Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14338
Kat. čís.: 70027
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Conditions for determination of migration from paper and board using modified polyphenylene oxide (MPPO) as a simulant
Třídící znak: 500493Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12497
Kat. čís.: 74660
Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of mercury in an aqueous extract
Třídící znak: 500494Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12498
Kat. čís.: 507702
Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract
Třídící znak: 500495Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12149
Kat. čís.: 54960
Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu
Wallcoverings in roll form - Determination of migration of heavy metals and certain other elements, of vinyl chloride monomer and of formaldehyde release
Třídící znak: 500498Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 643
Kat. čís.: 96306
Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci
Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling
Třídící znak: 501990Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12858
Kat. čís.: 56671
Tiskové obchodní papíry - Požadavky na nekonečné tiskopisy
Paper - Printing and business paper - Requirements for continuous stationery
Třídící znak: 502122Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12281
Kat. čís.: 66506
Tiskové a obchodní papíry - Požadavky na kopírovací papíry pro procesy se suchým tonerem
Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes
Třídící znak: 502123Datum vydání: 01.04.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12283
Kat. čís.: 66507
Tiskové a obchodní papíry - Stanovení přilnavosti toneru
Printing and business paper - Determination of toner adhesion
Třídící znak: 502124Datum vydání: 01.04.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9706
Kat. čís.: 19645
Informace a dokumentace - Papíry pro dokumenty - Požadavky na trvanlivost
Information and documentation. Paper for documents. Requirements for permanence (ISO 9706:1994)
Třídící znak: 502195Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 54613)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1998  
  
ČSN EN 13085
Kat. čís.: 62171
Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích
Wallcoverings - Specification for cork rolls
Třídící znak: 503301Datum vydání: 01.10.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 233
Kat. čís.: 501799
Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
Wallcoverings in roll form - Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings
Třídící znak: 503403Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7  Další strana >>