PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ


Vyhovuje 131 produktů
Aktuální strana 6 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 234
Kat. čís.: 509972
Tapety v rolích - Specifikace tapet pro následnou dekoraci
Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for subsequent decoration
Třídící znak: 503404Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 235
Kat. čís.: 510732
Tapety - Slovník a značky
Wallcoverings - Vocabulary and symbols
Třídící znak: 503405Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 259-1
Kat. čís.: 62514
Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 1: Specifikace
Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 1: Specifications
Třídící znak: 503406Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 259-2
Kat. čís.: 62515
Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 2: Stanovení odolnosti proti průrazu
Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 2: Determination of impact resistance
Třídící znak: 503406Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12956
Kat. čís.: 57937
Tapety v rolích - Stanovení rozměrů, rovnosti okrajů, čistitelnosti a omyvatelnosti
Wallcoverings in roll form - Determination of dimensions, straightness, spongeability and washability
Třídící znak: 503407Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 65290)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2002  
  
ČSN EN 15102
Kat. čís.: 508414
Dekorační tapety - Forma rolí
Decorative wallcoverings - Roll form
Třídící znak: 503410Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 50 3602
Kat. čís.: 4389
Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích
Roll roofing and waterproofing materials-methods of testing
Třídící znak: 503602Datum vydání:     Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13998)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.1976  
  
ČSN 50 6406
Kat. čís.: 61041
Obálky a velké tašky
Postal envelopes and large correspondence pockets
Třídící znak: 506406Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 79656)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2007  
  
ČSN 50 6411
Kat. čís.: 66976
Obálky pro obálkovací stroje
Postal envelopes for use in inserting machines
Třídící znak: 506411Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 1034-1
Kat. čís.: 512956
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1034-4
Kat. čís.: 514228
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1034-26
Kat. čís.: 90881
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 26: Stroje na balení kotoučů
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 26: Roll packaging machines
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-16
Kat. čís.: 91155
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-2+A1
Kat. čís.: 85795
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking drums
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-5+A1
Kat. čís.: 85798
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 5: Sheeters
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-6+A1
Kat. čís.: 85799
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 6: Calender
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-7+A1
Kat. čís.: 85800
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 7: Chests
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-13+A1
Kat. čís.: 85801
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 13: Machines for de-wiring bales and units
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-14+A1
Kat. čís.: 85802
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel splitter
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1034-22+A1
Kat. čís.: 85803
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 22: Wood Grinders
Třídící znak: 507010Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7  Další strana >>