ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 133 produktů
Aktuální strana 1 z 7

Další strana >>

ČSN ISO 5681
Kat. čís.: 67944
Zařízení na ochranu rostlin - Slovník
Equipment for crop protection - Vocabulary
Třídící znak: 470011Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12934
Kat. čís.: 97128
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Basic types - Vocabulary
Třídící znak: 470032Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3767-3
Kat. čís.: 503994
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment
Třídící znak: 470050Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3767-5
Kat. čís.: 503024
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 5: Symbols for manual portable forestry machines
Třídící znak: 470050Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3767-4
Kat. čís.: 503731
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 4: Symbols for forestry machinery
Třídící znak: 470050Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3767-2
Kat. čís.: 503530
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery
Třídící znak: 470050Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3767-1
Kat. čís.: 503531
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols
Třídící znak: 470050Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16590-2
Kat. čís.: 95743
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safetyrelated parts of control systems - Part 2: Concept phase
Třídící znak: 470068Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25119-1
Kat. čís.: 507625
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development
Třídící znak: 470068Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25119-3
Kat. čís.: 507626
Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software
Třídící znak: 470068Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25119-4
Kat. čís.: 507627
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes
Třídící znak: 470068Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13080
Kat. čís.: 66750
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody
Agricultural machinery - Manure spreaders - Environmental protection - Requirements and test methods
Třídící znak: 470069Datum vydání: 01.05.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13406
Kat. čís.: 66749
Zemědělské stroje - Kejdovače a postřikovací zařízení - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody přesnosti postřikování
Agricultural machinery - Slurry tankers and spreading devices - Environmental protection - Requirements and test methods for the spreading precision
Třídící znak: 470070Datum vydání: 01.05.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11681-1
Kat. čís.: 91226
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service
Třídící znak: 470195Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11681-2
Kat. čís.: 91227
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service
Třídící znak: 470195Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503575)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN ISO 14982
Kat. čís.: 84196
Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria
Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria
Třídící znak: 470196Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 609-2+A1
Kat. čís.: 85686
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2: Screw splitters
Třídící znak: 470197Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 609-1
Kat. čís.: 503052
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1: Wedge splitters
Třídící znak: 470197Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11680-2
Kat. čís.: 90891
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with a back-pack power source
Třídící znak: 470198Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11680-1
Kat. čís.: 90892
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
Třídící znak: 470198Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7  Další strana >>