ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 375 produktů
Aktuální strana 1 z 19

Další strana >>

ČSN ISO 4306-1
Kat. čís.: 85261
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně
Cranes - Vocabulary - Part 1: General
Třídicí znak: 270000Vydána: 1.3.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 0005
Kat. čís.: 15463
Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel
Illustrated terminology for cranes and lifting appliances
Třídicí znak: 270005Vydána: 1.3.1994  Náhled normy Cena: 1420 Kč
  
ČSN ISO 7363
Kat. čís.: 32703
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
Cranes and lifting appliances. Technical characteristics and acceptance documents
Třídicí znak: 270008Vydána: 1.11.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19495)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.1996  
  
ČSN ISO 4304
Kat. čís.: 23051
Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu
Cranes other than mobile and floating cranes - General requirements for stability
Třídicí znak: 270010Vydána: 1.9.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2374
Kat. čís.: 23052
Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy
Lifting appliances. Range of maximum capacities for basic models
Třídicí znak: 270011Vydána: 1.5.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 4301-1
Kat. čís.: 23054
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
Cranes and lifting appliances. Classification. Part 1: General
Třídicí znak: 270020Vydána: 1.11.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19494)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.1996  
  
ČSN ISO 4301-4
Kat. čís.: 16542
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Cranes and related equipment. Classification. Part 4: Jib cranes
Třídicí znak: 270023Vydána: 1.10.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 4301-5
Kat. čís.: 15344
Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Cranes - Classification Part 5: Overhead traveling and portal bridge cranes
Třídicí znak: 270024Vydána: 1.2.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 9374-1
Kat. čís.: 28812
Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně
Cranes. Information to be provided. Part 1: General
Třídicí znak: 270030Vydána: 1.10.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 9374-4
Kat. čís.: 28851
Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Cranes. Information to be provided. Part 4: Jib cranes
Třídicí znak: 270033Vydána: 1.11.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9374-5
Kat. čís.: 28813
Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Cranes. Information to be provided. Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes
Třídicí znak: 270034Vydána: 1.10.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 12077-2+A1
Kat. čís.: 82241
Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení
Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices
Třídicí znak: 270035Vydána: 1.11.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12644-2+A1
Kat. čís.: 82529
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení
Cranes - Information for use and testing - Part 2: Marking
Třídicí znak: 270036Vydána: 1.2.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12644-1+A1
Kat. čís.: 82536
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání
Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
Třídicí znak: 270036Vydána: 1.2.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12482-1
Kat. čís.: 26253
Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně
Cranes - Condition monitoring - PArt 1: Generaů
Třídicí znak: 270040Vydána: 1.11.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52066)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.1998  
  
ČSN ISO 9927-3
Kat. čís.: 77475
Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby
Cranes - Inspections - Part 3: Tower cranes
Třídicí znak: 270041Vydána: 1.3.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9927-1
Kat. čís.: 96037
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně
Cranes - Inspections - Part 1: General
Třídicí znak: 270041Vydána: 1.10.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4308/2
Kat. čís.: 23056
Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp
Cranes and lifting appliances. Selection of wire ropes. Part 2: Mobile cranes - coefficient of utilization
Třídicí znak: 270051Vydána: 1.11.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19492)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.1996  
  
ČSN ISO 4309
Kat. čís.: 88305
Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování
Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspections and discard
Třídicí znak: 270056Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9926-1
Kat. čís.: 28814
Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně
Cranes - Training of drivers. Part 1: General
Třídicí znak: 270060Vydána: 1.10.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>